Konferensartikel

Kreativ etnografi

Elisabeth Högdahl
Etnologiska institutionen, Lunds universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:35, s. 429-440

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

de Certeau; Michel (1984): The Practice of Everyday Life. London/Los Angeles: University of California Press.

Feyerabend; Paul 1975: Ned med metodologin. Skiss till en anarkistisk kunskapsteori. Stockholm: Zenit/Rabén & Sjögren 1975.

Feyerabend; Paul 2000: Mot metodtvånget. Lund: A-Z förlag.

Foucault; Michel 1993: Diskursens ordning. Stockholm/Stehag: Symposion.

Foucault; Michel 2002: Vetandets arkeologi. Lund: Arkiv förlag.

Frykman; Jonas 1990: What People Do but Seldom Say. I: Ethnologia Scandinavica.

Högdahl; Elisabeth 1998: Möten och möjligheter. Rapport från vistelse vid District Six Museum; Kapstaden; Sydafrika Den 10/10 - 14/11 1997. Malmö: Malmö Museer.

Högdahl; Elisabeth 2003: Göra gata. Om gränser och kryphål på Möllevången och i Kapstaden. Hedemora: Gidlunds.

Kaijser; Lars 1999: Fältarbete. I: Kaijser; Lars/Öhlander; Magnus (red): Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur.

Kaijser; Lars/Öhlander; Magnus 1999 (red): Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur.

Marcus; George E 1995: Ethnography in/of the World System. The Emergence of Multi-Sited Ethnography. I: Annual Rewiew of Anthropology nr 24/95.

Pripp; Oscar 1999: Reflektion och etik. I: Kaijser; Lars/Öhlander; Magnus (red): Etnologiskt fältarbete. Lund: Studentlitteratur.

Räthzel; Nora 2000: Living Differences. Ethnicity and Fearless Girls in Public Spaces. I: Social Identities; Vol 6; Number 2.

Citeringar i Crossref