Konferensartikel

HYBRID-TV

Malin Ideland
Etnologiska institutionen, Lunds universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:37, s. 451-459

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Allen; Stuart (2002): Media; Risk and Science; Buckingham: Open University Press.

Beck; Ulrich (1992): Risk Society. Towards a New Modernity; London: Sage Publications.

Beck; Ulrich & Beck-Gernsheim; Elisabeth (1995): The Normal Chaos of Love; Cambridge:Polity Press.

Bäck-Wiklund; Margareta och Bergsten; Birgitta (1997): Det moderna föräldraskapet. En studie av familj och kön i förändring; Göteborg: Natur och Kultur.

Dahlgren; Peter 1993: ’TV och våra kulturella referensramar’; I Ulf Hannerz (red); Medier och kultu-rer; Stockholm: Carlssons.

Haraway; Donna J. (1989): Primate Visions. Gender; Race and Nature in the World of Modern Sci-ence; New York: Routledge.

Hjemdahl; Kirsti Mathiesen (2003): Tur-retur temapark. Oppdragelse; opplevelse; kommers; Kristian-sand: HøyskoleForlaget.

Ideland; Malin (2002): Dagens Gennyheter. Hur massmedier berättar om genetik och genteknik; Lund: Nordic Academic Press.

Ideland; Malin (2004): ’Drömfabriker. Mediers möjligheter att skapa förhoppningar och skräckvisio-ner’; I Susanne Lundin (red): Biovetenskapliga visioner. Essäer om teknik och vardagsetik; Lund: Nordic Academic Press.

Klitgaard-Povlsen; Karen (1996): ’Beverly Hills 90210 i Danmark’; I Filmhäftet nr 1–2/96.

Liliequist; Marianne (1994): ’Såpoperan och dess brukare’; I Kulturella Perspektiv nr 4/94.

Liliequist; Marianne (2000): Våp; bitchor och moderliga män. Kvinnligt och manligt i såpoperornas värld; Umeå: Boréa.

Mensah; Maria Nengeh (2000): ‘Screening Bodies; Assigning Meaning. ER and the Technology of HIV testing’. I Janine Marchessault & Kim Sawchuk (red); Wild Science. Reading Feminism; Medicine and the Media; London/New York: Routledge.

Mörck; Magnus (2000): ’Imaginära gestalter’. I Ylva Hagström; Lena Martinsson; Magnus Mörck & Magdalena Pettersson (red); Porträtt utan ram. Kön och sexualitet bortom struktu-ralismen; Lund: Studentlitteratur.

Nelkin; Dorothy & Lindee; M Susan (1995): The DNA Mystique. The Gene as a Cultural Icon; New York: W.H. Freeman and Company.

Nowotny; Helga; Scott; Peter & Gibbons; Michael (2002): Re-Thinking Science. Knowledge and the Public in an Age of Uncertainity; Cambridge: Polity Press.

Ristilammi; Per-Markku (2003): Mim och verklighet. En studie av stadens gränser; Stockholm/Stehag: Symposion.

Turney; John (1998): Frankensteins Footsteps. Science; Genetics and Popular Culture; New Ha-ven/London: Yale University Press.

Tryckta och otryckta källor

Cityakuten; episod 15/2001.

Reportrarna. SVT2 990907; kl 20.00.

Kalla Fakta. TV4 001026; kl 20.00

The Lancet 1998 Feb 28; 351:637–641

Sydsvenskan 2004-10-20: Opus Dei kan få ökad makt i EU. Flera kommissionsmedlemmar står nära den ärkekonservativa katolska organisationen. Av: Olle Lönnaeus.

Sydsvenskan 2004-10-17: Altmans låtsaspolitiker lever igen. Av: Lennart Pehrson.

Internet

http://www.jamesonchiro.com/Feb20news.html

http://www.mercola.com/2001/mar/3/er_responses.htm

http://www.nbc.com/nbc/ER/medical_terms.shtml

Citeringar i Crossref