Konferensartikel

Diasporans nya kläder

Torsten Janson
Centrum för teologi och religionsvetenskap (CTR), Sektionen för islamologi, Lunds universitet

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:39, s. 477-490

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Med utgångspunkt i bilden av H. C. Andersens ”Kejsarens nya kläder” diskuterar detta paper nya kulturella uttryck födda ur mötet mellan ett majoritetssamhälle och en ”muslimsk diaspora” (vars föreställningsramar har förändrats genom åren). Vilken grad av H. C. Andersensk genomskinlighet äger de ”nya kläder” som muslimska aktörer har omgjordat sig med i respons på migrationens erfarenheter? Sker det någonting fundamentalt nytt? Eller kanske utgör ”diasporans nya kläder” endast ett försök att legitimera naken kulturell partikularism genom en synbarlig anpassning till demokratisk pomp och ståt? Empiri hämtas från nyproducerad islamisk barnlitteratur med exempel på den gradvisa ”brittifieringen” av narrativ; historiografi och bildframställning. Vidare diskuteras hur barnböckerna anlitar (kvinnliga) klädkoder för att gestalta förhandlingen mellan kulturell medverkan och religiös särart. Papret utmynnar i en diskussion om vad detta tycks innebära för analysen av diasporiska föreställningar om en global islamisk trosgemenskap.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Abdullah; Noorah K. (1996): What do we say… (a guide to Islamic manners); Leicester: The Islamic Foundation.

Ahrne; Göran (1994): Social organizations: Interaction inside; outside and between Organi-zations; London: Sage.

Al-Albani; M. & Z. R. Qalaji (2001): The people of the cave; Leicester: The Islamic Founda-tion.

Anderson; Benedict (1983/1991): Imagined communities. Reflections on the origins and spread of nationalism; London: Verso.

Bakhtin; Michail (1988): Det dialogiska ordet; Gråbo: Anthropos.

Bhabha; Homi K. (1994): “The postcolonial and the postmodern: the question of agency”; i Simon During (red.); The cultural studies reader; London: Routledge; s 189–204.

Bouroubi; Karema (1996): A caring neighbour; Leicester: The Islamic Foundation.

El-Magazy; Rowaa (2000a): Maryam and the trees; Leicester: The Islamic Foundation.

El-Magazy; Rowaa (2000b): Ali and the spider; Leicester: The Islamic Foundation.

Folsach; Kjeld von (1991): Fabelvaesener fra islams verlden; Köpenhamn: Davids Samling.

Foucault; Michel (1969/1989): L’archeologie de savoir; Paris: Gallimard.

Fraser; Nancy (2000): “Nytt tänkande kring erkännande.”; i I. Lindberg & M Dahlstedt (red.); Det slutna folkhemmet: om etniska klyftor och blågul självbild; Stockholm: Agora; s. 188–203.

Hannerz; Ulf (1996): Transnational connections; London: Routledge.

Hjärpe; Jan (1997): “What will be chosen from the Islamic basket?”; i European review; 5: 267–274.

Hobsbawm; Eric (1983): “Introduction: inventing traditions”; i E. Hobsbawm och T. Ranger (red.); The invention of tradition; Cambridge: Cambridge University Press; s. 1–14.

Janson; Torsten (2003a): “Mission och motmakt: islamisk da‘wa i en global kontext”; iSvensk religionshistorisk årsbok; Uppsala: Swedish Science Press; s. 28–58.

Janson; Torsten (2003b): Your cradle is green: The Islamic Foundation and the call to Islam in children’s literature; Stockholm: Almqvist och Wiksell International.

Kayani; M. S. & K. Murad (1982): The brave boy; Leicester: The Islamic Foundation.

Leich; Vincent B. (1992): Cultural criticism; literary theory; poststructuralism; New York: Colombia University Press.

Messaoudi; Michèle (1999): My mum is a wonder; Leicester: The Islamic Foundation.

Meyer; John (2000): “Globalization: Sources and effects on national states and societies”; International sociology; 15:2; 233–248.

Murad; Khurram (1982): Love your God. Leicester; The Islamic Foundation.

Omar; Susan (1993): New friends; new places; Leicester: The Islamic Foundation.

Radwan; Hassan (2001): Rashid and the missing body; Leicester: The Islamic Foundation.

Sardar; Farah (1997): Animals; Leicester: The Islamic Foundation.

Spivak; G. Chakravorty (1990): “Poststructuralism; marginality; postcoloniality and Value”; i P. Collier & H. Geyer-Ryan (red.); Literary theory today; Cambridge: Polity Press; s. 219–244.

Tarantino; M. Aldrich (1982): Marvellous stories from the life of Muhammad; Leicester: The Islamic Foundation.

Torres-al Haneef; Iman (1993): The Qur’an in plain English: part 30 with surah al Fatihah; Leicester: The Islamic Foundation.

Ward; Carolyn Maryam (2001); The meat eating vegetarian. Leicester: The Islamic Founda-tion.

Werbner; Pnina (2002): “The place which is diaspora: citizenship; religion and gender in the making of chaordic transnationalism”; i Journal of ethnic and migration studies; 28:1.

Citeringar i Crossref