Konferensartikel

Familjemåltiden en hemvist för kulinarisk kulturell kunskap av betydelse för information och utbildning om mat och måltider

Inger M. Jonsson
Filosofie Doktor i Måltidskunskap, Institutionen för Restaurang och Måltidskunskap, Campus Grythyttan, Örebro universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:42, s. 527-530

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

I information och utbildning om mat och måltider på olika nivåer i det svenska samhället riktas insatserna mot familjer och hushåll och förmodas i en framtid komma till användning i vardaglig måltidspraxis. På den officiella nivån skapas råd och riktlinjer baserade på internationell och nationell vetenskaplig kunskap oftast naturvetenskapligt nutritionell. Dessa råd och riktlinjer är sedan tänkta att sändas vidare via hälso- och sjukvården och i skolan till hemmet/hushållet. Vilken är då jordmånen för denna information och utbildning dvs. hur tänker och handlar barn och familjer i ett kulturellt vardagsperspektiv när det gäller realiserandet av vad som kan betecknas som ”familjemåltider”? Via bosniska; somaliska och svenska familjer ges här en bild av det mångkulturella Sverige; där offentliga måltider i skola och barnomsorg; och mötesplatser för matinformation t.ex. inom mödra-; barnhälsovårdens verksamheter är vardagligt förekommande. Våra upplevelser av att tillaga och delta i familjemåltider formar hur vi praktiskt gör och skapar identitetskänsla i alla familjer oavsett etnisk tillhörighet. Därför är familjemåltiden och dess måltidspraxis den kulturella; kulinariska kunskapsbank som bildar fonden mot vilken all information och utbildning om mat kan förstås.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Ekström; Pipping Marianne and L’orange Fürst; Elisabeth (2001): "The Gendered Division of Cooking” i Unni; Kjaernes (red.); Eating Patterns

A Day in the Lives of Nordic Peoples; Lysaker ; No7; The National Institute for Consumer Research. SIFO; s. 213–234.

National Encyklopedin. Kost (2005). Tillgängligt på http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i-art-id=230698 (2005-09-19).

National Encyklopedin. Kulinarisk (2005). Tillgängligt på http://www.ne.se/jsp/search/ article.jsp?_art-id=0220008 (2005-09-19).

Holm; Lotte; (2001): "Family Meals" i Unni; Kjaernes (red.); Eating Patterns. A Day in the Lives of Nordic Peoples; Lysaker ; No7; The National Institute for Consumer Research. SIFO.

Inger M. Jonsson (2004): Family Meal Experiences. Perspectives on practical knowledge; learning and culture. Örebro: Örebro University.

Jonsson; Inger M; Lillemor RM Hallberg and Inga-Britt Gustafsson (2002): "Cultural foodways in Sweden: repeated focus group interviews with Somalian women" i International Journal of Consumer Studies 26:328–339.

Kjaernes; Unni (2001): Eating Patterns. A Day in the Lives of Nordic Peoples. Lysaker: The National Institute for Consumer Research.

Lupton; Deborah (1998): Food; the Body and the Self. London; Thousand Oaks; New Delhi: Sage.

Rotenberg; R (1981): "The impact of industrialisation on meal patterns in Vienna; Austria" i Ecology of Food and Nutrition 11:25–35.

Säljö; Roger (1998): "Everyday living as a context for learning." i K. Turkki (red.) New Approaches to the Study of Everyday Life. Part I.;n Helsinki: University of Helsinki. Department of Home Economics and Craft Science. Publications 3; s. 64–72.

Citeringar i Crossref