Konferensartikel

The rebirth of the museum. Spänningar; ambivalenser och dilemman

Lars-Göran Karlsson
Umeå Universitet, Sweden

Anna Lund
Växsjö Universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:45, s. 555-564

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Bennett; T. (1995): The Birth of the museum. London: Routledge.

Bobo; J. (2003): “The Color Purple. Black Women as Cultural Readers” i Brooker; W. och Jermyn; D. (red.) The Audience Studies Reader. London: Routledge.

Bourdieu; P. (1995): Praktiskt förnuft. Bidrag till en handlingsteori. Göteborg: Daidalos.

DiMaggio; P.J. (1991): “Constructing an Organizational Field as a Professional Project: U.S. Art Museums; 1920–1940” i The New Institutionalism in Organizational Analysis. Chi-cago: University of Chicago Press.

Giddens; A. (1996): Modernity and Self-Identity. London: Polity Press.

Internetkälla

Kulturrådet (2005): Fri entré fördubblade besöken. Tillgänglig på http://www.kulturradet.se/index.php?pid=1952 (2005-04-25).
Brev och tidningsartiklar

Dagens Nyheter (041220): Statens samtidshistoriska museum; artikel på ledarsidan.

Dagens Nyheter (041220): Östasiatiska – en förolämpning av Hans Bielenstein

Dagens Nyheter (050123): Han vill göra historien mer tidsenlig av Kurt Mälarstedt.

Dagens Nyheter (050212): Världskulturen bakom av Dan Jönsson.

Dagens Nyheter (050305): Turbulent tid i museivärlden av Lina Kalmteg.

Dagens Nyheter (050306): Norrmännens ära raseras av svensk av Ingela Lind.

Dagens Nyheter (050405): Mångkulturell trend i museivärlden av Peter Sandberg.

D I K forum (Nr 3-05): ”En stor glädje att kunna locka fler till våra museer”; intervju med Leif Pagrotsky av Ulla Rydbeck.

Fiskesjö; Magnus (050104): Brev till utbildnings- och kulturminister Leif Pagrotsky.

Svenska Dagbladet (050116): Ny inriktning på kulturarvsforskning av Eva Bäckstedt.

Svenska Dagbladet (050128): Vill inte betala för kulturarvet av Claes Arvidsson.

Svenska Dagbladet (050210): Kontroversiell konst censureras av Alexandra Hernadi.

Svenska Dagbladet (050210): Politisering hotar den fria forskningen av Kerstin Lidén.

Svenska Dagbladet (050211): Institut kompletterar universiteten av Mats Burström.

Svenska Dagbladet (050212): Kuratorns svidande kritik är obegriplig av Thomas Olsson.

Svenska Dagbladet (050217): Museers inlägg måste tåla granskning av Tobias Harding.

Svenska Dagbladet (050222): Satsningen gynnar allmänheten av Mikael Jakobsson.

Svenska Dagbladet (050224): Tv-serien Riket säger inget om 1300-talet av Eva Bäckstedt.

Svenska Dagbladet (050228): Forskning på folkets bekostnad av Lars Lönnroth.

Citeringar i Crossref