Konferensartikel

Förhandlingar om tillhörighet

Clarissa Kugelberg
IBF, Uppsala universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:47, s. 581-593

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Anderson; Benidict (1997): The nation and the origins of national consciousness; i Montserrat Guibernau & John Rex (red.); The Ethnicity Reader. Nationalism; Multiculturalism and Migration. Cambridge: Polity Press; s. 43–51.

asch; Linda; Nina Glick Schiller; Cristina Szanton Blanc (1994): Nations unbound : transnational projects; postcolonial predicaments; and deterritorialized nation-states; Blanc Basel: Gordon and Breach; cop.

Bildt; Lars & Stefan de Vylder (1988): Chilenarna; Stockholm: Statens Invandrarverk.

Brinc; Anita (2002): Speaking of nationality. On Narratives of national belonging and the ‘Immigrant’; Göteborg: Göteborgs Universitet Sociologiska institutionen.

Brune; Ylva (2002): ‘Invandrare’ I mediearkivets typgallerier; i Paulina de los Reyes; Irene Molina & Diana Mulinari (red.); Maktens (o)lika förklädnader; Stockholm Bokförlaget Atlas; s. 150–180.

Clifford; James (1997): Diasporas; I Montserrat Guibernau & John Rex (red.). The Ethnicity Reader. Nationalism; Multiculturalism and Migration; Cambridge: Polity Press; s. 283–290.

Cohen; Robin (1995): Rethinking ‘babylon’: iconoclastic conceptions of the diasporic experience; i New community 21(i): 5–18.

Dahlstedt; Magnus (2004): Den mångfaldiga representationen; i Ingemar Lindgren (red.); Det slutna folkhemmet; om etniska klyftor och blågul självbild. Stockholm: Agora; s. 152–171.

Glick Schiller; Nina (2004): Transnationality; i David Nugent & Joan Vincent; (red.); A companion to the anthropology of politics. Blackwell Publisher; s. 448–467.

Glick Schiller; Nina (red.) (1992): Towards a transnational perspective on migration : race; class; ethnicity; and nationalism reconsidered; New York: New York Academy of Sciences.

Hylland Eriksen; Thomas (1993): Etnicitet och nationalism; Nora: Nya Doxa.

Johansson; Rune (1993): Nationer och nationalism; i Sven Tägil (red.); Den Problematiska etniciteten – nationalism; migration och samhällsomvandling; Lund: Lund University Press; 15–61.

Lindqvist; Beatriz (1991): Drömmar och vardag i exil: om chilenska flyktingars kulturella strategier; Stockholm: Carlsson.

Mella; Orlando (1990): Chilenska flyktingar i Sverige; Stockholm: DEIFO.

Miles; Robert (1993): Racism after ‘race relations’; London & New York :Routledge.

Mulinari; Diana & Anders Neergaard 2004; Den nya svenska arbetarklassen. Rasifierade arbetares kamp inom facket; Umeå: Borea.

Povrzanovic Frykman; Maja (2001): Construction of identities in diaspora and exile: Croats in Sweden in the 1990s; I Maja Povrzanovic Frykman (red.); Beyond integration : challenges of belonging in diaspora and exile; Lund: Nordic Academic Press; s. 166–194.

Olsson; Erik (2003): Med väskorna packade; i Christina Garsten & Kerstin Sundman (red.); Modärna människor. Antropologiska perspektiv på samtiden; Malmö: Liber; s. 191–215.

Runefors; Ann (2004): ”När blir man svensk?” – om hur skilda möjligheter skaps i skolvardagens samspel; i Karin Borevi & Per strömblad (red.); Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige; Stockholm: Rapport från Integrationspolitiska maktutredningen; s. 29–54.

Safran; William (1991): Diasporas in Modern Societies: Myths of homeland and return; I Diaspora 1(1):83–99.

Smith; Michael Peter & Luis Eduardo Guarnizo (red.) (1999): Transnationalism from Below; New Brunswick: Transaction publisher.

Tägil; Sven (1993): Inledning i Sven Tägil (red.); Den Problematiska etniciteten – nationalism; migration och samhällsomvandling; Lund: Lund University Press; s. 7–14.

Wahlbeck; Östen (1999): Kurdish diasporas: a comparative study of Kurdish refugee communities; Basingstoke : Macmillan in association with Centre For Research in Ethnic Relations; University of Warwick ; New York; N.Y. : St. Martin’s Press.

Citeringar i Crossref