Konferensartikel

Lust; last och lagbrott

Rebecka Lennartsson
Institutionen för kulturantropologi och etnologi, avdelningen för etnologi, Uppsala universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:48, s. 595-603

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Aarseth; H & Olsen; B M (2004): ”Maskulinitet; imagination och livssammanhang. Att nå förändringspotentialer hos män”; i KVT nr 1–2.

Dyer; Richard (1990): Male sexuality in the media in Metcalf / Humphries The sexuality of men; Pluto press.

Boman; S & Green; E (2004): Sex på köpet? Reflektioner utifrån ett psykoterapeutiskt arbete; RFSU.

Connell; Robert (1999): Maskuliniteter.

Ekenstam; Claes (2005): ”Rädslan att falla”; i NIKK magasin nr 1 2005.

–– (1998): Kroppen; viljan & skräcken för att falla; i Rädd att falla. Studier i manlighet; Gid-lunds.

Faludi; Susan (1999): Ställd. Förräderiet mot mannen; Norstedts.

Folket i bild kulturfront nr 5 1996.

Fraser; Nancy (1993): “Beyond the Master / Subject Model”; i Social text nr 37.

Garpe; M & Osten; S (1978): Förbjud prostitutionen – kriminalisera kunden; i Fredelius Ett onödigt ont.

Hedlund; Eva (1999): Män med sexuell beroendeproblematik; Carlssons.

Hirdman; Anja (2004): “Mirrored masculinity? Turning the perspective of sexualization and representation around”; i NIKK magasin nr 3.

Irvine; Janice M (1993): “Regulated passions: the invention of inhibited sexual desire and sex addiction”; i Social text nr 37.

Kimmel; Michael (1996): Manhood in America.

Kulick; Don 2005: 400 000 Swedish perverts; i GLQ vol 11 nr 2.

Lennartsson; Rebecka (2004): Könsköparen; från ordination till perversion; i Kvinnoveten-skaplig tidskrift nr 1–2.

Moye; Andrew (1990): Pornography; i Metcalf / Humphries The sexuality of men; Pluto press.

Segal; Lynne (1990): Slow motion. Changing masculinities; changing men; Rutgers university press.

Seidler; Victor (1990): Fear of intimacy; i Metcalf / Humphries The sexuality of men; Pluto press.

–– (2004): Des/orienterade maskuliniteter. Kroppar; känslor och rädsla; i Kvinnovetenskaplig tidskrift nr 1–2.

Solomon-Godeau; Abigail (1996): The other side of Venus: The visual economy of feminine display; i de Grazia ed The sex of things; University of California press.

Svanström; Yvonne (2003): En självklar efterfrågan? Om torskar och sexköpare under hundra år i Än män då? Kön och feminism i Sverige under 150 år; Atlas.

Citeringar i Crossref