Konferensartikel

På vift i den europeiska Orienten

Sonja Miladinovic
Institutionen för slaviska språk, Göteborgs universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:55, s. 673-687

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

1800-talets början såg en utformning av myten om Balkan som ett främmande och exotiskt område som Europa inte upplever som en del av det egna kulturella arvet. Ordet Balkan fick betydelser utanför den geografiska sfären. I dag finns det två Balkan: det ena är en geografisk plats; en halvö i Sydosteuropa. Det andra Balkan är en del av Europas imaginära geografi; en mental bild av ett Europa uppdelat i binära och hierarkiska poler. Detta andra Balkan inbegriper en rad stereotyper som skapats och formats i västvärldens skönlitteratur och reseskild-ringar. Genomgående för dessa verk är att Balkan skildras som den Andre i förhållande till Väst. Balkanbilden har många beröringspunkter med den bild av Orienten som Edward Said skildrat i sin numera klassiska undersökning Orientalism (New York 1978). Även här är myten om Balkan snarast västvärldens egen konstruktion; det handlar om den dominanta kultu-rens behov av en dialog med sig själv; av att definiera sig själv genom sin motbild.

Även svenska resenärer har under sina resor på Balkanhalvön varit påverkade av men också bidragit till Balkanmyten. I mitt arbete undersöker jag ett antal representativa svenska reseskildringar av Balkan för att se hur de förhåller sig till detta mytiska Balkan.

Nyckelord

Balkan; reseskildringar; balkanism

Referenser

Alsterdal; Alvar: Resa i Öst och Väst; Malmö 1960.

Bassnett; Susan: Comparative Literature. A Critical Introduction; Oxford – Cambridge; Massachusetts 1993.

Bergman; Klas: Tredje bordet från höger – över gränser i Östeuropa; Helsingborg 1981.

Börge; Göran: In i Rumänien. En annorlunda reseskildring; Kristianstad 1973.

Ehrenpreis; Marcus: Österlandets själ. Upplevelser och tankar; Stockholm 1926.

Fortis; Alberto: Bref om Morlackerna; Göteborg 1792.

Fleming; K.E.: “Orientalism; the Balkans and Balkan Historiography”; American Historical Review; October 2000; s. 1218–1233.

Fortis; Alberto: Viaggio in Dalmazia; Del I; (Venedig 1774); München 1974.

Goldsworthy; Vesna: Inventing Ruritania. The imperialism of the imagination; New Haven 1998.

Hellstam; Dagmar: Strövtåg i det forna Jugoslavien; Lund 1998.

Jensen; Alfred: Kors och halfmåne. Reseskisser från den europeiska orienten; Stockholm 1911.

Jensen; Alfred: Slaverna och världskriget. Reseminnen och intryck från Karpaterna till Balkan 1915–16; Stockholm 1916.

Kabbani; Rana: Europe’s Myths of Orient; Bloomington 1986.

Kaplan; Robert: Balkan Ghosts. A Journey Through History; New York 1994.

Mörne; Håkan: Vackra; vilda Balkan!; Helsingfors 1935.

Runeberg; Johan Ludvig: Samlade skrifter; band 3: ”Större episka dikter”; Stockholm 1870.

Said; Edward W: Orientalism; New York 1978.

Sandgren; Gustav: Sköna landet Annorlunda. Resor i Jugoslavien; Stockholm 1961.

Schildt Göran: Dianas ö; Södertälje 1977.

Sommelius; Sören: Mot kriget; Stockholm 1994.

Sommelius; Torgny: Jugoslavien u.p.a; Stockholm 1955.

Tikkanen; Henrik: Med bil och barn i Jugoslavien; Helsingfors 1961.

Todorova; Maria: Imagining the Balkans; New York Oxford 1997.

Wolff; Larry: Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment; s. Stanford 1994.

Citeringar i Crossref