Konferensartikel

Alkoholens roller: i samhället; kulturen och i konstruktionen av identitet

Eddy Nehls
Högskolan Trollhättan/Uddevalla, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:58, s. 711-725

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Andersson; Berit; 1999. Att förstå missbruk. Praktiken; situationen; processen. Lund: Arkiv.

Andersson; Sten; 2004. Om vetenskapens gränser. Socialfilosofiska betraktelser. Göteborg: Daidalos.

Arrhenius; Sara. (1999). En riktig kvinna. Om biologism och könsskillnad. Stockholm: Atlas Förlag.

Bengt Kristensson Uggla; 2002. Slaget om verkligheten. Filosofi – omvärldsanalys – tolkning. Stockholm/Stenhag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Beronius; Mats. 1991. Genealogi och sociologi. Nietzsche; Foucault och den sociala analysen. Stockholm/Stenhag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion AB.

Butler; Judith; 1997. Exitable speech. A Politics of the performative. New York & London: Routledge.

Courtwright; David T. 2003. Vanans makt. Drogernas historia och den moderna världens födelse. Lund: Historiska media.

Franken; Al; 2003. Lögner (och de lögnaktiga lögnarna som sprider dem). En rättvis och balanserad titt på den amerikanska högern. Stockholm/Stenhag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Hacking; Ian. 2000. Social konstruktion av vad? Stockholm: Thales.

Haraway; Donna. 1991. Simians; Cyborgs; and Women. The reinvention of nature. New York: Routledge.

Haraway; Donna. 1997. Modest_Witness@Second_Millennium. Female-Man_Meets_OncoMouse. Feminism and Technoscience. London; New York: Routledge.

Haraway; Donna. 1999. ”Ett manifest för Cyborger. Vetenskap; teknologi och socialistisk feminism under 1980-talet”. I Johansson; Thomas.

ernhede; Ove. Trondman Mats (red). Samtidskultur. Karaoke; karnevaler och kulturella koder. Nora: Nya Doxa.

Hardt; Michael & Negri; Antonio; 2003. Imperiet. Göteborg/Stockholm: Glänta produktion & Vertigo förlag.

Hilte; Mats; 2002. ”Den missbrukande kvinnan. Om självregleringstekniker och sub-jektsformer inom missbrukarvården” i Leissner; Tom & Hedin; Ulla-Carin. Könsperspek-tiv på missbruk. Bettna: Bokförlaget Bjurner och Bruno AB.

James; William; 2003. Pragmatism. Göteborg: Daidalos.

Jansson; Iréne; 2002. ”Ann – en kvinna med dubbla diagnoser och hennes möjligheter till vård” i Leissner; Tom & Hedin; Ulla-Carin.

nsperspektiv på missbruk. Bettna: Bokför-laget Bjurner och Bruno AB.

Kristiansen; Arne; 2002. ”Om kvinnors och mäns vägar ut ur narkotikamissbruk” i Leissner; Tom & Hedin; Ulla-Carin. Könsperspektiv på missbruk. Bettna: Bokförlaget Bjurner och Bruno AB.

Kuosmanen; Jari. 2001. Finnkampen. En studie av finska mäns liv och sociala karriärer i Sverige. Hedemora: Gidlunds.

Latour; Bruno; 1993. We have never been modern. Cambridge; Massachusetts: Harvard Uni-versity Press.

Latour; Bruno. 1998. Artefaktens återkomst. Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi. Stockholm: Nerenius & Santérus Förlag.

Liedman; Sven-Erik; 1999. Att se sig själv i andra. Om solidaritet. Stockholm: Bonnier Essä.

Lindqvist; Mats. 2004. ”Diskursteori och etnologi”; i RIG. Kulturhistorisk tidskrift grundad 1918 (nr 1). Lund: Föreningen för svensk kulturhistoria.

Martinsson; Lena. 2002. ”Förändring som norm – Om kapitalistiska nödvändigheter och re-flexiva frågeställningar” I Kulturella Perspektiv. Svensk etnologisk tidskrift. (nr 1).

Nehls; Eddy; 1994. ”AA och Länken. En etnologisk undersökning av ideologiska skillnader i två självhjälpsorganisationer i Göteborg på 1990-talet”. (C-uppsats). Göteborg: Etnolo-giska institutionen; Göteborgs universitet.

Norell; Margareta & Törnqvist. 1995. Berättelser om ruset. Alkoholens mening för tjugoårin-gar. Stockholm/Stenhag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Peirce S; Charles; 1990. ”Att fixera tro”; i Pragmatism och kosmologi. Göteborg: Daidalos.

Rorty; Richard; 2003. Hopp istället för kunskap. Tre föreläsningar om pragmatism. Göteborg: Daidalos.

Smith; Anna Maria. 1998. LACLAU AND MOUFFE. The radical democratic imaginary. New York; London: Routledge.

Stefansen; Niels Christian; 1991. ”Peirce: Pragmatismens stamfader”; i Poul Lubke (red) Vår tids filosofi. Filosoferna. De filosofiska strömningarna. En uppslagsbok. Del 2 Vetenskap och språk – anglosaxisk filosofi. Stockholm: Forum

Trulsson; Karin; 2002. ”Manligt och kvinnligt missbruk” i Leissner; Tom & Hedin;

Winther Jørgensen; Marianne & Phillips; Louise. 2000. Diskursanalys som teori och metod. Lund: Studentlitteratur.

Zizek; Slavoj; 1998. Ideologins sublima objekt. Göteborg: Glänta produktion.

Citeringar i Crossref