Konferensartikel

Brottsoffer. Offerskapets innebörder och villkor

Bo Nilsson
Institutionen för kultur och medier, Umeå universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:59, s. 727-733

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Barley; James; 1991: ”The concept of victimhood”; i Diane Sank & David I Caplan (ed); To be a victim. Encounters with crime and justice; New York: Plenum Press.

Best; Joel; 1999: Random violence. How we talk about new crimes and new victims; Berkeley: University of California Press.

Kelly; Liz; 1988: Surviving sexual violence; Cambridge: Polity Press.

Lundgren; Anna Sofia; 2000: Tre år i G. Perspektiv på kropp och kön i skolan; Stock-holm/Stehag: Brutus Östlings Bokförlag Symposion.

Lundälv; Jörgen; 1998: Förmåga till välfärd. Trafikskadades upplevelser och liv — Ett drama om bemästring; Stockholm: Fischer & Co.

Moos; Rudolf H & Schaefer; Jeanne A; 1986: Coping with life crises. An integrated ap-proach; New York: Plenum Press.

Nilsson; Bo; 2003: Brottsoffer. Offerskapets innebörder och villkor i (o)säkerhetens kultur; Umeå: Boréa.

Sank; Diane & Sank Firschen; Brian; 1991. ”Why the concerns for victims?”; i Diane Sank & David I Caplan (ed); To be a victim. Encounters with crime and justice; New York: Ple-num Press.

Senneth; Richard; 2000: När karaktären krackelerar. Människan i den nya ekonomin; Stock-holm: Atlas.

Svenska Dagbladet 000603.

Åkerström; Malin; 1997: ”Forskning om brottsoffer”; i Brottsoffer i forskningen; Umeå: Brottsoffermyndigheten.

Citeringar i Crossref