Konferensartikel

”Det kommer inga duvungar blå ur korpägg vita…”

Hans Andersson
Crime and History Research, Sweden

Ladda ner artikelhttp://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=015;article=006

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:6, s. 71-80

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Andersson; Hans (2004): ”Sånger om brännvin och brott”; Spiritus; Vin- och sprithistoriska sällskapet.

Boas; George (1933): The Happy Beast in French Thought of the 17th Century; Baltimore: John Hop-kins Press.

Charlton; Donald Geoffrey (1984): New Images of the Natural in France; Cambridge: the Gifford Lectures in St Andrews 1982–83.

Danielson; Eva och Ramsten; Märta (1989): Skämtvisor från fem sekler; Svenskt visarkiv.

Darnton; Robert (1987): Stora kattmassakern; Stockholm: Ordfronts förlag.

Hastings; Hester (1936): Man and Beast in French Thought of 18th Century; Baltimore: the John Hopkins studies in Romance Literatures and Languages no 27.

von Hofsten; Nils (1957); Eddadiktningens djur och växter; Skrifter utgivna av kungl. Gustav Adolfs akademien.

Levander; Lars (1933): Brottsling och bödel; Stockholm; Stockholm: Åhlén.

Lundgren; Svante (2004): Ryssligan – flyktingarna från öst och morden i Bollstanäs; Lund: Historiska media.

Malmroth; A (1900): Djursymboliken i den heliga skrift; Lund: Gleerupska bokhandeln.

Salisbury; Joyce E. (1994): The Beast Within; Animals in the Middle Ages; London och New York: Routledge. Stockholms Stadsarkiv

Rådhusrättens protokoll 25/8 1681.

Norra förstadens kämnärsrätts kriminalprotokoll 1719.

Kungliga Biblioteket

Mikrofilmad samling av skillingtryck; serie O; Oa och Ob ”Missdådare”; serie P ”Nid- och skandalvisor”.

Citeringar i Crossref