Konferensartikel

Danske producenter af det som kalder sig og anerkendes for at være evalueringsforskning

Morten Nørholm
Institut for Pædagogisk Sociologi, Danmarks Pædagogiske Universitet, Denmark

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:61, s. 743-758

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

For at eftersøge alternativer til en Bourdieu-inspireret analyse af den sociale og symbolske funktion af (uddannelses-)evalueringer blev der foretaget en analyse af det som kalder sig og anerkendes for at være evalueringsforskning. Fire centrale danske producenter blev identificeret. Det viser sig at dette arbejde består af praktiske teorier (efter Durkeim) for ’den gode evaluering’; og som praktiske teorier tilbyder forskningen ikke analytiske redskaber; men må i stedet konstrueres som del af det analyserede objekt; evalueringernes praktik.

Som et analytisk greb konstrueres præliminært et (sub)felt i to dimensioner: Vandret akse: ikke-verdslig; videnskabelig; kulturel pol (’venstre’); verdslig; akademisk; politisk-økonomisk pol (’højre’). Lodret akse: +/÷ anciennitet. Efter en efterfølgende selvobjektivering og tilhørende konstruktion af forskeren selv; konkluderes at der ikke er tale om relativ autonomi: dels svarer den analyserede forskning på eksplicitte krav fra opdragsgiver ved evalueringer; dels tages der udgangspunkt i en rationel handlingsteori uden symbolsk økonomi; dels diskuteres således hverken grundlagsproblemer eller sociale mulighedsbetingelser.

De analyserede producenter af det som kaldes for og anerkendes for at være evalueringsforskning; må dermed enten konstrueres som en meget ’højre’-tung del af et videnskabeligt felt hvor ’venstre’ er stort set fraværende; eller som en ikke-autonom og decideret afhængig del af et økonomisk-politisk-administrativt felt.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Bourdieu; P. (1994): "I mellemtiden har jeg lært alle den sociologiske forståelses sygdomme at kende". In: Pierre Bourdieu. Centrale tekster inden for sociologi og kultorteori. Akademisk Forlag; s. 111-127.

Pierre Bourdieu (1988b): Homo Academicus. London: Polity Press.

Pierre Bourdieu (1984): Distinction. London: Routledge and Kegan Paul.

Pierre Bourdieu & Jean-Claude Passeron (1992): Reproduction in Education; Society and Culture. 2nd. edition; London: Sage Publications.

Pierre Bourdieu; Jean-Claude Chamboredon; Jean-Claude Passeron (1991): "Part One - The break". In: The Craft of Sociology. Epistemological Preliminaries. Berlin: Walter de Gruyter; Berlin; s. 13-31

Callewaert; Gustave (Staf) (2005a): "Uddannelsesvidenskab; en videnskab eller professionsviden?". Paper præsenteret ved forelæsningen som hedersdoktor den 26. januar 2005; på Uppsala universitet. In: Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/Udannelsesforskning som videnskab og som professionsviden. ESEP: Ethos in Society; Education and Practices; Rapport nr 1; Pedagogiska Institutionen; Uppsala universitet; s. 98-119.

Callewaert; Gustave (Staf) (2005b): "Videnskab og engagement". Afskedsforelæsning fra lærestolsprofessoratet i pædagogik afholdt ved Det humanistiske Fakultet på Københavns Universitet d. 14. juni 2002. In: Utbildningsforskning som vetenskap och som professionens kunskap/Udannelsesforskning som videnskab og som professionsviden. ESEP: Ethos in Society; Education and Practices; Rapport nr 1; Pedagogiska Institutionen; Uppsala universitet; pp. 65-97.

Callewaert; Staf (2003a): "Pierre Bourdieu: Homo Academicus". In: Fra Bourdieus og Foucaults verden - pædagogik og sociologi; diskurser og praktikker; efter det moderne. København: Akademisk Forlag; s. 56-97.

Callewaert; Staf (2003b): "Udgør sygeplejen et felt i bourdieusk mening". In: Fra Bourdieus og Foucaults verden - pædagogik og sociologi; diskurser og praktikker; efter det moderne. København: Akademisk Forlag; s. 115-128.

Peter Dahler-Larsen; Hanne Katrine Krogstrup (2000a): "Evaluation as an Institutionalized Standard: Some Neo-Institutional Reflections". Præsenteret på Canadian Evaluation Society; Montreal.

Peter Dahler-Larsen; Hanne Katrine Krogstrup (2000b): "Evaluering og institutionelle standarder: Nyinstitutionelle betragtninger af evaluering som vor tids ritual". Politica 32. årg nr. 3; København; s. 283-299; 354-355.

Peter Dahler-Larsen; Hanne Katrine Krogstrup (2000c): Exploring "Constitutive effects" of Evaluation. Præsenteret på American Evaluation Association; Hawaii.

Peter Dahler-Larsen; & Hanne Katrine Krogstrup (eds.)(2001): Tendenser i evaluering. Odense: Odense Universitetsforlag.

Émile Durkheim (1975): Opdragelse; uddannelse og sociologi. 11x18/samfund; København: Carit Andersens Forlag. Engelsk udgave: Durkheim; É. (1956): Education and sociology. The Free Press; New York. Fransk original: Émile Durkheim (1922): Education et Sociologie. Paris: Librairie Felix Alcan.

Egon G. Guba; Yvonna S. Lincoln (1989): Fourth Generation Evaluation. London: Sage Publications.

Hansen; Anja & Hanne Foss Hansen (2000): "Evaluering i Danmark". Nordisk Administrativt Tidsskrift; nr. 2/2000; 81. årgang; København; s. 156-177. Også i C. Greve (ed.): Offentlig ledelse og styring i bevægelse. København: Jurist- og Økonomforbundets Forlag.

Hansson;. Finn; K. Husted; Jacob Vestergaard (2005): "Second generation science parks - From structural holes jockeys to social capital catalysts of the knowledge society". Technovation; vol. 25; no. 9; s. 1039-1049.

Jakob Vestergaard Jørgensen (1998): Fourth Generation Evaluation - Joint construction or mere constraining? Institut for Statskundskab; København: Københavns Universitet.

Munk; Martin David (2001): "Uddannelse som ulighed og strukturel homologi". In: Petersen; Karin Anna (red.): Praktikker i erhverv og uddannelse. København: Akademisk; s. 225-271.

Morten Nørholm (in prep.): Den sociale og symbolske funktion af (uddannelses-)evalueringer. Ph.d.-afhandling. København: Danmarks Pædagogiske Universitet.

Nørholm; M. (1995): "Forholdet mellem observatør og det observerede i videnskab; forvaltning og undervisning - mellem Niels Bohr og Pierre Bourdieu". In: Petersen; K.A. (ed.): Praktikteori i sundhedsvidenskab; Akademisk Forlag; København; pp. 31-43.

Nørholm; Morten (1994): "Det dobbelte brud". In: Callewaert; Staf et al. (eds.): Pierre Bourdieu. Centrale tekster inden for sociologi og kulturteori. København: Akademisk Forlag; s. 109-110.

Petersen; Aage (1963): "The Philosophy of Niels Bohr". Bulletin of the Atomic Scientists. Chicago; s. 8-14.

Citeringar i Crossref