Konferensartikel

Konsten att gunga

Monica Sand
Arkitekturskolan, KTH, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:74, s. 907-922

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Anderson; Laurie; Big Science; Songs from United States I–IV (1982).

Arnesen; Dina Maria; ’Tankar mellan kropp och betong’; in Berg; Linde-Laursen and Löfgren (eds.); Öresundsbron på uppmärksamhetens marknad: regionbyggare i evenemangsbran-schen (Lund: Studentlitteratur; 2002); 53–66.

Augé; Marc; Non-places: introduction to an anthropology of supermodernity (London: Verso; 1995).

Berglund; Sara; ’Gömd; glömd; fördömd’; in Berg; Linde-Laursen and Löfgren (eds.); Öre-sundsbron på uppmärksamhetens marknad: regionbyggare i evenemangsbranschen (Lund: Studentlitteratur; 2002); 157–168.

Blomquist; Christine; and Jacobsson; Bengt; Drömmar om framtiden: beslut kring infra-struktur (Lund: Studentlitteratur; 2002).

Cavarero; Adriana; In spite of Plato: a feminist rewriting of Ancient philosophy (London: Polity Press; 1995).

Deleuze; Gilles; ’Bilden av tänkandet’; in Spindler and Holmgaard (eds.); Deleuze (Stock-holm: Glänta Aiolos; 2004); Glänta 4.03–1.04 Aiolos 24; 22–54.

Deleuze; Gilles; Difference and repetition (New edn.; London: Continuum; 2004).

Deleuze; Gilles; ’Samtalet Vad är det och vad är det bra för?’ in Spindler and Holmgaard (eds.); Deleuze (Stockholm: Glänta Aiolos; 2004); Glänta 4.03–1.04 Aiolos 24; 5–14.

Egerbladh; Birgitta; ’Händelser i hemmet’; Parkteatern; Stockholm; (2003)

Flam; Jack (ed.); Robert Smithson: The Collected Writings (The documents of twentieth cen-tury art; Berkeley; Calif.: Univ. of California Press; 1996).

Foucault; Michel; Övervakning och straff: fängelsets födelse; trans. Bjurström (Arkiv mod-erna klassiker; Lund: Arkiv; 1987).

Gatukontoret; ’Älvsborgsbron över Göta Älv: en viktig del i Göteborgs trafikledsnät’; Gatu-kontoret; Göteborg; (1971)

Grosz; Elizabeth; Architecture from the outside: essays on virtual and real space (Writing architecture; Cambridge; Mass.: MIT Press; 2001).
Heidegger; Martin; Teknikens väsen och andra uppsatser (Stockholm: Rabén & Sjögren; 1974).

Manga; Edda; Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag: en studie av det excentriska idéarvet i Cecilia Rodríguez tänkande (Ny utg. edn.; Göteborg: Glänta produktion; 2003).

Mozère; Liane; ’What’s the trouble with identity? ’ paper given at the Reconceptualizing Early Childhood Education Conference
; Oslo University; 24–26 maj 2004.

Rose; Nikolas; Powers of freedom: reframing political thought (Cambridge: Cambridge Uni-versity Press; 1999).

Sand; Monica; ’Can gravitiation be cancelled?’ Gunga i Älvsborgsbron; Göteborg; (2002)

Sand; Monica; ’Jordbunden’; Galleri Passagen; Linköping; (2003)

Sand; Monica; ’Kan gravitationen upphävas?’ Skulpturens Hus; Stockholm; (2003)

Sand; Monica; ’Space-Time in Reality/Relativity. About CERN; The European Organization for Nuclear Research’; School of Architecture; Royal Institute of Techology; Stockholm; (2005)

Saradère; Marlene; ’The Event – between Phenomenology and History’; Södertörns högskola; (2005-05-27)

Wallenstein; Sven-Olov; ’Vad är filosofi? Deleuze; Heidegger och frågans form’; in Spindler and Holmgaard (eds.); Deleuze (Stockholm: Aiolos tidskrift & förlag och Glänta; 2004); Aiolos nr 24 Glänta nr 4.03–1–04.

Winther Jørgensen; Marianne; and Phillips; Louise; Diskursanalys som teori och metod (Lund: Studentlitteratur; 2000).

Citeringar i Crossref