Konferensartikel

Göteborgsdemonstrationer som visuell performance

Rudy Vigil
BI, Konstfack/S:t Eriks gymnasium, Stockholm

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:81, s. 1027-1045

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Bal; Mieke och Norman Bryson (1991): ”Semiotics and Art History: The Semiotic Critique and Its Relevance to Art History”; Art Bulletin 73:2 (1991).

Castells; Manuel (1997): Power of Identity; Oxford: Blackwell.

Eco; Umberto (1986): The Multiplications of the Media” in Travels in Hyper-reality; London: Picador.

Giddens; Anthony (1991): Modernity and Self-identity: Self and Society in Late Modernity Age; Cambridge: Polity Press.

Goffman; Erving (1959/1971): The Presentation of Self in Everyday Life. Harmondsworth: Penguin Books.

Granström; Kjell (red) (2002): Göteborgskravallerna: identitetsskapande och attitydförändringar genom deltagande i fredliga demonstrationer och våldsam upplopp; Stockholm: Styrelse för psykologisk försvar.

Göthlund; Anette (1997): Bilder av tonårsflickor; Om estetik och identitetsarbete. Linköpings universitet.

Josefsson; Dan & Quistbergh Fredrik (2001): ”Dagarna som skakade Sverige”; Ordfront Magasin; 9/2001.

Jay; Martin (1988): ”Scopic Regimes of Modernity”; i Hal Foster (red.); Vision and Visuality; Bay Press.

Klien; Naomi (2002): Fences and Windows; London: Flamingo; s.xxv.

Maples; Wendy (2000): ”A Rendering of Earth First! (UK): Insights from Queer”; paper presenterad vid: Crossroads in Cultural Studies Conference 21–25 juni; publicerad: (2001): ”’It’s just not natural’? queer insights on eco-action” i Doherty; B.; M. Paterson and B. Seels (red); Direct Action in British Environmentalism; London: Routledge.

Touraine; Alain (1992): Critique de la modernité; Paris: Fayard.

Vigil; Rudy (2000): Ungdomsidentitetskonstruktion och fotoinstallation; BI; Konstfack.

Wijk; Erik (2001): Göteborgskravallerna; vittnesmål; dokument & kommentar; Stockholm: Manifest Kulturproduktion AB.

Citeringar i Crossref