Konferensartikel

Memento vivere

Margit Wettstein
Nobelmuseet, Stockholm, Sweden \ Institutionen för Kulturantropologi och Etnologi, Uppsala universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:85, s. 1083-1090

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Människor har ett förhållande inte enbart till andra människor utan även till saker. Kan per-sonliga ägodelar som kanske inte har något värde i sig plötsligt få en ny innebörd och bli livs-viktiga? Jag försöker se ett samband mellan föremål och viljan att fortsätta leva efter trauma-tiska upplevelser. Nelly Sachs som i sista stund flydde undan nazisterna hade några små saker med sig som fick ersätta det hon förlorade; älskade människor; hemland och trygghet. En traumatisk händelse i nutid är attacken på World Trade Center. Det finns en likhet mellan det oförutsägbara i förintelsen och det oförutsägbara med attacken på World Trade Center. Det som förenar de båda händelserna är våldet mot och utplånandet av oskyldiga människor; tom-rummet som uppstod efteråt och oförmågan att kunna prata om det samt frågan hur ett liv kan se ut eller te sig i fortsättningen. Kan föremål bidra till viljan att fortsätta leva?

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Benjamin; W. (1955/1999). Illuminations. London; Random House.

Dant; T. (1999). Material Culture in the Social World. Buckingham; Philadelphia; Open Uni-versity Press.

Dinesen; R. (1992). Nelly Sachs. Eine Biografie. Frankfurt am Main; Suhrkamp Verlag.

Greenberg; J.; Ed. (2003). Trauma at Home. After 9/11. Lincoln and London; University of Nebraska Press.

Kallenberg; K. (2005). Livsåskådningens betydelse i kris och katastrof. tvärsnitt. Humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning: 2–6.

Kean; T. H. and L. H. Hamilton (2004). The 9/11 Commission Report. Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks upon the United States. New York; London; W.W. Norton & Company.

Lagercrantz; O. (1966). Den pågående skapelsen. En studie i Nelly Sachs diktning. Stock-holm; Wahlström & Widstrand.

Merleau-Ponty; M. (1945/1997). Kroppens fenomenologi. Göteborg; Daidalos.

Olsson; A. (2005). Nelly Sachs och Lenke Rothman – Några fragment. Sternverdunkelung Lotte Laserstein och Nelly Sachs – Om exilens illkor. Stockholm; Judiska Museet.

Ramirez; A. (2005). You Are Here; And That Says a Great Deal. The New York Times nytimes.com. New York; www.nytimes.com/2005/05/17/nyregion/17ink.html. 2005.

Rothman; L. (1990). Regn. Stockholm; Gidlunds.

Trabitz; J. J. (2002). World Trade Center Property; Give Your Voice For WTC Victims’ Families. 2005.

Winnicott; D. W. (2003/1971). Lek och verklighet. Stockholm; Natur och Kultur. ©MW.

Citeringar i Crossref