Konferensartikel

Fältvägen till positionen prins Eugen

Christina G. Wistman
Konst- och bildvetenskap, Göteborgs universitet, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:87, s. 1095-1105

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Prins Eugens arkiv (PEA); Prins Eugens Waldemarsudde: Prins Eugens testamente (fotostat); Prins Eugens brevsamling (brev till och från prinsen: Oscar II; drottning Sophia; Helena Nyblom; prins Wilhelm; Sigvard Bernadotte). I fotostat delar av brevväxling mellan Oscar II och Gunnar Wennerberg.

Prins Eugens Waldemarsuddes ämbetsarkiv (PEWÄ): Överintendent Gustaf Lindgrens arkiv-del.

Nationalmuseum; Avdelningen för måleri och skulptur: konstinventariet.

Belk; Russell W.; “Collectors and Collecting”; Pearce; Susan M. (red.); Interpreting Objects and Collections; London 1994.

Bergh; Richard. Efterlämnade skrifter om konst och annat; Stockholm 1921.

Bourdieu; Pierre; Outline of a theory of practice¸ Cambridge 1977.

Bourdieu; Pierre; Texter om de intellektuella; Stockholm/Stehag 1992.

Bourdieu; Pierre; The field of cultural production; Cambridge 1993.

roady; Donald; Kapital; habitus och fält. Några nyckelbegrepp i Pierre Bourdieus sociologi; Stockholm 1989.

Broady; Donald (red.); Kulturens fält – en antologi; Göteborg 1998.

Broady; Donald; Sociologi och epistemologi. Om Pierre Bourdieus författarskap och den hi-storiska epistemologin; Stockholm 1991.

Brummer; Hans Henrik (red.); Prins Eugen – Minnet av ett landskap; Stockholm 1998.

C.R.N. (Carl Rupert Nyblom?); ”Prins Eugen. Fyratio år”; Post och Inrikes Tidningar 1/8 1905.

Prins Eugen; Breven berätta; Norstedts förlag 1942.

Gauffin; Axel; ”En konstnär fyller 80 år”; Vecko-Journalen nr 30; 1945.

Gunneriusson; Håkan (red.); Sociala nätverk och fält. Opuscula Historica Upsaliensis 28; Uppsala 2002.

Pariserbref. Konstnären Eva Bonniers brev 1883–1889; sammanställda och kommenterade av Margareta Gynning; Stockholm 1999.

Lindwall; Bo i Lindgren et al. (red.) De sköna konsternas akademi. Konstakademien 250 år; Stockholm 1986.

”Målarprinsen 75 år”; osign. Karlstads-Tidningen 1/8 1940.

Pariserbref. Konstnären Eva Bonniers brev 1883–1889; sammanställda och kommenterade av Margareta Gynning; Stockholm 1999.

Pauli; Georg; Pariserpojkarne; Stockholm 1926.

”Prins Eugen”; osign. Göteborgs Handels och Sjöfarts Tidning 18/8 1947.

Roosval; Jonny; ”Waldemarsudde”; Svenska slott och herresäten. Ny samling ”Uppland”; Natur och Kultur 1932.

”Svensk konst har förlorat ett värdefullt stöd”; osign. Svenska Morgonbladet 18/8 1947.

Wistman; Christina G.; ”En konstsamlings kön. Prins Eugens konstsamling betraktad ur ett könsperspektiv”; Valör. Konstvetenskapliga studier nr 2; 2002.

Citeringar i Crossref