Konferensartikel

Fotografering som metod och kulturvetenskapligt aktörsskap

Lennart Zintchenko
Etnologiska institutionen, Göteborgs universitet

Ladda ner artikel

Ingår i: Kulturstudier i Sverige. Nationell forskarkonferens

Linköping Electronic Conference Proceedings 15:88, s. 1107-1117

Visa mer +

Publicerad: 2005-12-30

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Baart; Theo / Metz; Tracy / Ruimschotel; Tjerk (2000) Atlas of change. Rearranging the Netherlands; Rotterdam: NAi Publishers/IOP

Banks; Macus (2001) Visual methods in social research; London: Sage

Basilico; Gabrieli / Boeri; Stefano (1998) Italy – Cross sections of a country Zürich: Scalo

Becker; Howard S (1986) “Photography and sociology” i Doing things together: selected pa-pers; PressEvanstone; Illinois: Northwestern University

Becker; Karin (2000) ”Picturing a field: relationships between visual culture and photographic practice in a fieldwork setting”; i Folklore; heritage politics and ethnic diversity Pertti J Anttonen (eds); Botkyrka: Multicultural Centre

Bengtsson; J / Angelstam; P / Elmqvist; T / Emanuelsson; U / Folke; C / Ihse; M / Moberg; F / Nyström; M (2003) ”Reserves; resilience and dynamic landscapes”; i Ambio; vol 32; nr 6; September 2003

Brassley; Paul (1998) ”On the unrecognized significance of the ephemeral landscape”; i Landscape research; Juli 1998; vol 23; nr 2. Databas: Business Source Premier

Davis Lakeman; Sandra (1992) Natural light and the Italian piazza. Siena a case study Siena

Deutche bauzeitung (db) (1995) Fachzeitschrift für architekten und bauingenieuren. Heinrich Klotz: “The portrayal of buildings”; Hans-Eberhard Hess: “Architecture and photography”; Wd: “Focus on people”. Sonderheft Juli 1995

Edberg; Rolf / Strand; Hans (1995) “Och havet vilar aldrig”; i Camera Natura 2:1995

Gradén; Lizette / Kaijser; Lars (1999) ”Att fotografera och videofilma”; i Etnologiskt fältar-bete; Lars Kaijser / Magnus Öhlander (red); Lund : Studentlitteratur

Hagman; Tore (1995) ”Odlingslandskapet”; i Camera Natura 1:1995

Hallberg; Lars-Olof (1996) ”Den siste bonden”; i Camera Natura 3:1996

Hammarstad; Lennart (1995) ”Öland”; i Camera Natura 2:1995

I människans hand. Fotografier kring det ekologiska landskapet (1994) Anette Rosengren (red); Stockholm: Nordiska museets förlag

Johansson; Torsten (2001) ”En vision om fotografiets framtid”; i Kulturmiljövård 2:2001; Stockholm: Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

Lantz; Maria (2001) ”En förvånadsvärt stereotyp verksamhet”; i Fotografisk tidskrift 1:2001; Tema: Arkitekturfotografi; Stockholm: Svenska Fotografers Förbund (SFF)

Latarjet; Bernard (1987) ”Landscape culture. Questions about the ‘Mission photographique de la DATAR’ “; i Perspektief magazine 28/29:1987

Latarjet; Bernard / Hers; François (1985); (1989) Paysages photographies. La mission photo-graphique de la DATAR Paris

Lundberg; Bengt A (2003) “Ögonblick för framtiden. Kameran – önskeverktyget”; i Kultur-miljövård 2:2003; Stockholm: Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

Morphy; Howard / Banks; Marcus (1997) “Introduction: rethinking visual anthropology”; i Rethinking visual anthropology; Marcus Banks / Howard Morphy (eds); New Haven & London: Yale University Press

Myrdal; Janken (2002) “Det svenska jordbrukets historia. Processen bakom det första stan-dardverket om jordbrukets historia på 50 år”; i Kulturmiljövård 2:2002; Stockholm: Riks-antikvarieämbetet (RAÄ)

Nordiska landskap / Nordic landscapes. En antologi / An anthology (1989) Stockholm: Lu-cida Alfabeta Bokförlag

Ohlsson; Stefan (2000) ”Tre vägar – möt Joakim Eskildsen; Erik Olsson och Hans Strand”; Fotografisk tidskrift 6:2000; Tema: Naturfoto; Stockholm: Svenska Fotografers Förbund (SFF)

Perlmutter; Michael (1995) ”Hur hus blir bild / Crafting the architectural image” Magasin för modern arkitektur (MAMA) 12:1995

Pink; Sarah (2001) Doing visual ethnography: images; media and representation i research London: Sage

Platsens politik / The politics of place (2002) Bildmuseet; Umeå universitet

Qualitative Sociology (1997) Tema: Visual methods in sociological analysis; 1:1997

Røttereng; Dag (1997) “Skogens själ”; i Camera Natura 1:1997

Rosengren; Anette (1991) ”Fotografi och dokumentation”; i Verbalt. Visuellt. Materiellt. Om museernas dokumentation och insamling; Stockholm: Nordiska museets förlag; Samdok;

Saltzman; Katarina / Qviström; Mattias (2003) Ephemeral landscapes: exploring landscape dynamics at the urban fringe; Research programme

Sekula; Allan (1993) ”Om uppfinnandet av fotografiers innebörd”; i Tankar om fotografi; Jan-Erik Lundström (red); Stockholm: Alfabeta

SubUrban options. Photography commissions and the urbanization of the landscape (1998) Nederlands Foto Instituut

utblick Landskap (1990) Tema: Bilden av landskapet; 3:1990; Stockholm: Landskapsarkitek-ternas Riksförbund (LAR)

utblick Landskap (1997) Tema: Stora fotografnumret; 1:1997; Stockholm: Landskapsarkitek-ternas Riksförbund (LAR)

Verklighetsbilder? Om fotografer och fotografier i museernas samtidsdokumentation (1999) Stockholm: Nordiska museet

Visser; Hripsimé (1987) “Two qualities: beauty and truth to nature. Documentary projects in the history of photography”; i Perspektief magazine; 28/29:1987

Åtta svenska städer – en fotodokumentation (1998) Informationsavdelningen; Stockholm: Riksantikvarieämbetet (RAÄ)

Citeringar i Crossref