Konferensartikel

Att skapa och behålla god kvalitet i låntagarundervisning - resultat av kvalitetsarbete vid LiUB

Kerstin Fridén
Linköpings universitetsbibliotek, Sweden

Marianne Nordlander, Marianne
Linköpings universitetsbibliotek, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Linköping Electronic Conference Proceedings 2:15, s.

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science vol. 10 2:15, p.

Visa mer +

Publicerad: 1997-11-11

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref