Proceedings

Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Linköping Electronic Conference Proceedings 2 (1996)

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science vol. 10 nr. 2

Ladda ner proceeding
Visa mer +

Redaktör(er): Thornell; Liselotte ; Lantz; Agneta (red.)

Publicerad: 1997-11-11

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3686 (online)

Antal sidor: 205

Innehåll

0 Informationskompetens och Användarutbildning
Lantz; Agneta ; Thornell; Liselotte

1 New trends in information literacy
Kokkonen; Oili

2 Informationskompetens - ett centralt utbildningsmål för den högre utbildningen
Lantz; Agneta

3 Universitet- og høyskolebibliotek - en del av læringsmiljøet
Sundholm; Elisabeth

4 Integrering av undervisning i informationssøkning i annen undervisning
Knutsen; Tove

5 Skolebibliotekens ansvar
Björgvinsdottir; Kristin

6 Universitetsbiblioteket som utvecklingsresurs för bibliotekarier; skolledare och lärare inom gymnasieskolan
Carlberg; Tommy ; Lantz; Agneta

7 Informationskompetens som grunden för individuell kunskap vid självstyrt lärande
Ingemarsson; Ingemar

8 Bibliotekets rolle i problembasert læring
Fagerjord; Kari

9 Problembaseret læring for både student och bibliotekar
Lie; Kjersti

10 EDUCATE - ett europeiskt hypertextbaserat utbildningspaket
Fjällbrant; Nancy ; Thomasson; Gunilla

11 Nätverksutbildning för bibliotekarier samt musei- och arkivpersonal
Wikström; Katri

12 Virtual Library Project
Alhainen; Toini

13 A distance learning course from NNC
Mørch; Frede

14 Hur försäkrar vi oss om att vår IT-användning utvecklar kvaliteten i våra utbildningar?
Almén; Edgar

15 Att skapa och behålla god kvalitet i låntagarundervisning - resultat av kvalitetsarbete vid LiUB
Fridén; Kerstin ; Nordlander; Marianne

16 Studenterna och Biblioteket
Sternberg Ungern; Sara von

17 Finns nationell policy för informationskompetens - i Norge?
Langeggen; Dagmar

18 Development of information skills - a national policy for Finland?
Kokkonen; Oili

19 Nasjonal politikk for informasjonskompetanse på Island?
Björgvinsdottir; Kristin

20 Information competence for end users within Danish University Libraries - is there a national strategy?
Mørch; Frede

21 Finns nationell policy för informationskompetens - i Sverige?
Hagerlid; Jan

22 Sammendrag af indtryk fra konferensen
Gylstorff; Niels-Henrik

23 Författarindex