Konferensartikel

Studenterna och Biblioteket

Sara von Sternberg Ungern
Åbo Akademi, Finland

Ladda ner artikel

Ingår i: Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Linköping Electronic Conference Proceedings 2:16, s.

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science vol. 10 2:16, p.

Visa mer +

Publicerad: 1997-11-11

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Greenbaum; T.L. (1988). The Practical Handbook and Guide to Focus Group Research - Lexington: Lexington Books Studenternas bibliotek. 4 delstudier. Bibsam 1996

Höglund; Lars; Sjölander; Annika (1995). Biblioteksförändring och informationsvanor. Ett 10-årsperspektiv.

Ingår i: Biblioteken; kulturen och den sociala intelligensen. Aktuell forskning inom biblioteks- och informationsvetenskap. Red. Lars Höglund.

Forskningsrådsnämnden: Stockholm. Sid. 269-288.

Pors; Niels Ole (1995). Studerende og biblioteker. Köpenhamn : Statens Bibliotekstjeneste

Stewart; D.W.; Shamdasani P.N. (1990). Focus Groups. Theory and Practice - Newbury Park: Sage Publications; s. 9-50

Widdows; R. (1993). Focus Group Interviews - Encyklopedia of Library and Information Science; Vol. 52; Suppl. 15; s. 89-99

Widdows; R.; Hensler; T.A.; Wyncott; M.H. (1991). The Focus Group Interview: A method for Assessing User´s Evaluation of Library Service - College & Research Libraries; July 1991; s. 352-359

Citeringar i Crossref