Konferensartikel

Development of information skills - a national policy for Finland?

Oili Kokkonen
Jyväskylä universitetsbibliotek, Finland

Ladda ner artikelhttp://ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=002;article=018

Ingår i: Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Linköping Electronic Conference Proceedings 2:18, s.

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science :18, s.

Visa mer +

Publicerad: 1997-11-11

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref