Konferensartikel

Informationskompetens - ett centralt utbildningsmål för den högre utbildningen

Agneta Lantz
Linköpings Universitetsbibliotek, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Linköping Electronic Conference Proceedings 2:2, s.

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science vol. 10 2:2, p.

Visa mer +

Publicerad: 1997-11-11

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Arvidsson; L. (1986). Att ta kunskapen i egna händer - om självbildningens idé och tradition. I: Abrahamsson; K. & Rubenson; K. (Red.). Den "nya" utbildningsklyftan 90 talets utmaning. Stockholm: Liber.1986

Bell; D. (1976). The Coming of Post-Industrial Society. Harmondsworth: Pengwin.

Breivik; P. S. Education for the Information Age. In: D. W. Farmer & t. F. Mech (Eds.). Information Literacy: Developing Students as Independent Learners. New Directions for Higher Education; No 78. San Francisco: Jossey-Bass; Inc.; Publishers; 1992.

Coombs; P. H. (1968). The World Educational Crisis: A Systems Analysis. New York.

Marton; F.; Dahlgren; L-O & Säljö; R. (1977). Inlärning och omvärldsuppfattning En bok om den studerande människan. Stockholm: AWE-Gebers.

Kuhlthau; C. C. The Instructional Role of the Library Media Specialist in the Information Age-School. In: Information for the New Age: Redefining the Librarian. Library Instruction Round Table; American Library Association. Englewood; Colorado: Libraries Unlimited; Inc.; 1995.

Lantz; A. (1988). Kunskapsutveckling och informationsutnyttjande. I: Uppsatser presenterade vid IPP:s årliga symposium 1987. LIU-PEKAR- 22. Linköping: Universitetet i Linköping; Institutionen för pedagogik och psykologi.

Lantz; A. (1989). An Interactionistic Approach to the Problems of Barriers Affecting the Process of Information Utilization. I: Uppsatser presenterade vid IPP:s årliga symposium 1988. LIU-PEK-AR-24. Linköping: Universitetet i Linköping; Institutionen för pedagogik och psykologi.

Lantz; A. (1993). Kunskapsutveckling och informationsutnyttjande. I: Forskningsinformation för socialtjänsten. Professionell utveckling inom socialtjänsten med hjälp av forskningsinformation - en symposierapport. Marie-Louise Törnvall (Red.) LIU-PEK-R-163.

Linköping: Universitetet i Linköping; Institutionen för pedagogik och psykologi.

Naisbitt; J.(1982). Megatrends. London: Futura.

Naisbitt; J. & Aburdene; P. (1986). Re-inventing the Corporation. London:MacDonald.

Rubenson; K. (1986). 70-talets vuxenutbildningsreformer - vadan och varthän? I. Abrahamsson; K. & Rubenson; K. (Red.). Den "nya" utbildningsklyftan 90-talets utmaning. Stockholm: Liber.

SOU 1991:72 En kreativ studiemiljö. Högskolebiblioteket som pedagogisk resurs. Stockholm: Allmänna Förlaget.

SOU 1992:1 Frihet; ansvar; kompetens: Grundutbildningens villkor i högskolan. Utbildningsdepartementet; Betänkande av högskoleutredningen. Stockholm: Allmänna Förlaget; 1992.

SOU 1994:45 Grunden för livslångt lärande. En barnmogen skola. Stockholm: Allmänna Förlaget; 1994.

Tydén; T. Nordisk forskning om forskningsinformation. En bibliografi med sammanfattningar. Falun: Dalarnas Forskningsråd; 1992.

Tengstöm; E. Myten om informationssamhället. Stockholm: Rabén & Sjögren; 1987.

Citeringar i Crossref