Konferensartikel

Universitet- og høyskolebibliotek - en del av læringsmiljøet

Elisabeth Sundholm
Oslo Universitetsbibliotek, Norway

Ladda ner artikel

Ingår i: Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Linköping Electronic Conference Proceedings 2:3, s.

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science vol. 10 2:3, p.

Visa mer +

Publicerad: 1997-11-11

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

I mitt foredrag fokuserer jeg på universitets- og høyskolebibliotekene som en del av læringsmiljøet; men presiserer at dette bare er en del av vårt ansvar. §1 i "Lov om universitet og høgskoler" fastslår at institusjonenes overordnede målsetning er forskning; forskningsbasert undervisning og formidling. Bibliotekene dekker selvfølgelig alle tre områder i sine tjenester.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref