Konferensartikel

Integrering av undervisning i informationssøkning i annen undervisning

Tove Knutsen
Universitetsbiblioteket i Trondheim, Norway

Ladda ner artikel

Ingår i: Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Linköping Electronic Conference Proceedings 2:4, s.

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science vol. 10 2:4, p.

Visa mer +

Publicerad: 1997-11-11

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

The internet: A guide for chemists / Stephen M. Bachrach (ed). Washington: American Chemical Society; 1996.

Malley; Ian. The basics of information skills teaching. London: Bingley; 1984.

Sellergren; Ulf. Læreren; planleggingen og undervisningen: En håndbok for skolefolk. 2. utg. Oslo: Tanum-Norli; 1984. User education in academic libraries / Hugh Fleming (ed). London: The Library Assosiation; 1990; kap. 4; s. 57-70.

Citeringar i Crossref