Konferensartikel

Skolebibliotekens ansvar

Kristin Björgvinsdottir
Fjölbrautaskolinn vid Armula-library, Iceland

Ladda ner artikel

Ingår i: Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Linköping Electronic Conference Proceedings 2:5, s.

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science vol. 10 2:5, p.

Visa mer +

Publicerad: 1997-11-11

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Jeg har merkt at universitets- og højskolebibliotekarene mener at deres elever skulle være mere selvstendige og selvhjulpne når det gjelder informationsteknikken. De mener at for mange elever kommer fra de videregående skolene uten å ha lært sig skikkelig studieteknikk og er nesten hjelpeløse når de henvender seg til biblioteket.

De har sikkert rett i mange tilfeller; men la oss betrakte hvad vi kan; vil og må gjøre i bib-lioteket i den videregående skolen.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref