Konferensartikel

Universitetsbiblioteket som utvecklingsresurs för bibliotekarier; skolledare och lärare inom gymnasieskolan

Tommy Carlberg
Linköpings universitetsbibliotek, Sweden

Agneta Lantz
Linköpings universitetsbibliotek, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Linköping Electronic Conference Proceedings 2:6, s.

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science vol. 10 2:6, p.

Visa mer +

Publicerad: 1997-11-11

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Kuhlthau; C. C. The Instructional Role of the Library Media Specialist in the Information-Age School. In: Information for a New Age: Redefining the Librarian.American Library Association: Library Instruction Round Table. Englewood; Colorado: Libraries Unlimited; Inc.; 1995.

SOU 1992: 92. Skola för bildning. Stockholm: Allmänna Förlaget; 1992.

SOU 1994:45 Grunden för livslångt lärande. En barnmogen skola. Stockholm: Allmänna Förlaget.

Tydén; T. Nordisk forskning om forskningsinformation. En bibliografi med sammanfattningar. Falun: Dalarnas Forskningsråd; 1992.

Citeringar i Crossref