Konferensartikel

Informationskompetens som grunden för individuell kunskap vid självstyrt lärande

Ingemar Ingemarsson
Linköping University, Sweden

Ladda ner artikel

Ingår i: Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Linköping Electronic Conference Proceedings 2:7, s.

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science vol. 10 2:7, p.

Visa mer +

Publicerad: 1997-11-11

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Barrows H: The Tutorial Process; Southern Illinois University; School of Medicine; Springfield; Illionois; 1988

Barrrows H; Tamblyn R: Problem-Based Learning; An Approach to Medical Education; Springer; New York; 1980

Den förändrade lärarrollen; Några personliga reflektioner kring egna erfarenheter (antologi); Kvalitetsarbete vid Linköpings Universitet; Rådet för kvalitetsutveckling; Linköping; 1996

Den förändrade studentrollen; Några personliga reflektioner kring egna erfarenheter (antologi); Kvalitetsarbete vid Linköpings Universitet; Rådet för kvalitetsutveckling; Linköping; 1995

Ingemarsson I: Problembaserad inlärning i teknisk utbildning; Kvalitetsarbete vid Linköpings Universitet; Rådet för kvalitetsutveckling; Linköping; 1995

Kjellgren K; m fl: Problembaserad inlärning - erfarenheter från Hälsouniversitetet; Studentlitteratur; Lund; 1993

Knowles M: Self-directed Learning; Follet Publishing Co.; Chicago; 1975 Marton F; m fl: Inlärning och omvärldsuppfattning; Almquist & Wiksell; Stockholm; 1977

Silén C; Normann S; Sandén I: Problembaserad inlärning - en beskrivning av ideologi och referensram;

Hälsouniversitetet/Vårdhögskolan; Linköping 1989

Citeringar i Crossref