Konferensartikel

Problembaseret læring for både student och bibliotekar

Kjersti Lie
Universitetsbiblioteket i Trondheim, Norway

Ladda ner artikel

Ingår i: Informationskompetens och Användarutbildning. NVBF 1996. Proceedings från Nordiska Vetenskapliga Biblioteksföreningars Förbunds Konferens: Linköping; Sverige; 19-20 november 1996

Linköping Electronic Conference Proceedings 2:9, s.

Linköping Electronic Articles in Computer and Information Science vol. 10 2:9, p.

Visa mer +

Publicerad: 1997-11-11

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Mitt innlegg drøfter forskjeller og likheter i måten studentene ved et prosjekt- og problembasert studium benytter sitt primærbibliotek på; i forhold til hvordan studentene fra et mer pensumbasert studium bruker det. Jeg ser også på hvilke konsekvenser studieformen har for bibliotekets samlingspolitikk; tilbud og tjenester og for bibliotekets personale. Dette er drøftet grundig av andre både i forskningsrapporter og ved konferanser. Mitt bidrag bygger ikke primært på teorier og forskning; men på erfaring fra “det virkelige liv” blant sivilarkitekt- og sivilingeniørstudenter; der veiledningen i forbin-delse med studentenes problemløsing også blir læringssituasjoner for bibliotekaren.

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref