Konferensartikel

Celebrated but Amusing? An Intersectional Analysis of Children’s and Young People’s Media Portraits

Sinikka Aapola-Kari
Department of Sociology, University of Helsinki, Finland

Ladda ner artikelhttp://www.ep.liu.se/ecp_article/index.en.aspx?issue=025;article=009

Ingår i: Inter: A European Cultural Studies : Conference in Sweden 11-13 June 2007

Linköping Electronic Conference Proceedings 25:9, s. 69-83

Visa mer +

Publicerad: 2007-11-27

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

In this paper; the focus is on cultural representations of children and young people in the Finnish media. The research data consists of 150 articles drawn from Finnish newspapers between 2003-05. It is mainly portrayals of children and youth (ages 7-18) who have been successful in the field of sports; the arts or education. The portraits are analysed as a particular media genre; from a critical discourse analytical perspective; combined with an intersectional analysis. The focus is on cultural constructions of age; childhood; youth and gender; but connections to representations of class and ethnicity will also be explored. Five case studies – the portraits of three athletes below the age of 13; a young female rap artist and a young entrepreneur – are used to demonstrate the analysis.

While on surface the media portraits seem to celebrate the young interviewees; on a closer look; however; it seems that they implicitly convey stereotypical; and often negative understandings of childhood and youth. At the same time; they seem to also implicitly reinforce traditional gender stereotypes. Intersections of age; gender; class and ethnicity interact in particular ways in the texts and work to create particular images of young people as either ‘amusing’; ‘threatened’ or ‘serious’. It seems that it is particularly the combination of masculinity with young age that creates tensions in the media portraits; while femininity does not appear equally problematic

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Aapola-Kari; Sinikka (2006): Nuoret sankarit ja sankarittaret? Menestyneet nuoret median valokiilassa. In: Wilska; Terhi-Anna – Lähteenmaa; Jaana (eds.): Kultainen nuoruus. Kurkistuksia nuorten hyvinvointiin ja sen tutkimiseen. Nuorisotutkimus-verkosto. Nuorisotutkimusseura. Internet publication. http://www.nuorisotutkimusseura.fi/tiedoston_katsominen.php?doc_id=475.

Aapola; Sinikka (2005) Aikuistumisen oikopolkuja? Koulutusreitit ja aikuistumisen ulottuvuudet nuorten elämässä. In: Aapola; Sinikka – Ketokivi; Kaisa (eds.): Polkuja ja poikkeamia. Aikuisuutta etsimässä. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 56. Helsinki.

Aapola; Sinikka – Gonick; Marnina – Harris; Anita (2004): Young Femininity. Girlhood; Power and Social Change. Palgrave; Houndmills.

Aapola; Sinikka (2002) “Dimensions of Age in Young People’s Lives. A Discourse Analytical Approach.” Time & Society vol.21(3): 295-314.

Aapola; Sinikka (1999) Murrosikä ja sukupuoli. Julkiset ja yksityiset ikämäärittelyt. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 763. Nuorisotutkimusverkosto. Nuorisotutkimusseura. Julkaisuja 9/99. SKS; Helsinki.

Cohen; Stanley (1972/1990) Folk Devils and Media Panics. The Creation of the Mods and Rockers. Basil Blackwell; Oxford.

Collins; Patricia Hill (1998): “It’s All in the Family: Intersections of Gender; Race and Nation.” Hypatia vol. 13(3).

de los Reyes; Paulina & Milinari; Diana (2005): Intersektionalitet. Kritiska reflektioner över (o)jämlikhetens landskap. Liber; Malmö.
Fairclough; Norman (1995) Critical Discourse Analysis. Longman; Lontoo.

Halonen; Irma Kaarina (2002) ”Sukupuolen paikkoja median ikämatriisissa.” Tiedotustutkimus vol. 25(3): 2-15.

Hartley; John (1998) ’Juvenation: News; girls and power’. In: Carter; Cynthia – Branston; Gill and Allan; Stuart (eds.): News; gender and power. Routledge; London and New York.

Heiskanen; Ilkka – Mitchell; Ritva (1985) Lättähatuista punkkareihin. Suomalaisen valtakulttuurin ja nuorisokulttuurien kohtaamisen kolme vuosikymmentä. Otava; Helsinki.

Hoikkala; Tommi (1989) Nuorisokulttuurista kulttuuriseen nuoruuteen. Gaudeamus; Helsinki.

Johnson; Lesley (1993) The Modern Girl. Girlhood and Growing Up. Open Univesity Press; Buckingham.

Kivimäki; Sanna and Laiho; Marianna (2001): ”Tytöt arjessa; pojat vapaalla – lasten paikka lehtikuvissa.” Katsaus. Tiedotustutkimuksen vuosikirja 2001.

Krekula; Clary; Närvänen; Anna-Liisa and Näsman; Elisabet (2005): ”Ålder i inter-sektionell analys.” Kvinnovetenskaplig tidskrift 2-3: 81-94.

McCall; Leslie (2005): ”Intersektionalitetens komplexitet.” Kvinnovetenskaplig tidskrift 2-3.

Raittila; Pentti (2004) Venäläiset ja virolaiset suomalaisten Toisina. Tapaus-tutkimuksia ja analyysimenetelmien kehittelyä. Mediatutkimuksia. Tampereen yliopisto; Tampere.

Siivonen; Jonita (1999) Stor Anna; Liten Anna och tio andra personporträtt. Om innehållsliga och språkliga mönsteri i en mediegenres kvinnobeskrivningar. SSKH Skrifter nr. 11. Forskningsinstitutet. Svenska social- och komunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Universitetstryckeriet; Helsingfors.

Siivonen; Jonita (2007) Personporträttet som tidningsgenre. En närläsningsstudie med fokus på innehållsligateman; berättarkonventioner och kön. SSKH Skrifter 25. Svenska social- och kommunalhögskolan vid Helsingfors universitet. Forskningsinstitutet. Universitetstryckeriet; Helsingfors.

Staunaes; Dorthe (2003): “Where have all the subjects gone? Bringing together concepts.” NORA 11 (2): 101-110.

Vakimo; Sinikka (2001) Paljon kokeva; vähän näkyvä. Tutkimus vanhaa naista koskevista kulttuurisista käsityksistä ja vanhan naisen elämänkäytännöistä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 818. SKS; Helsinki.

Wyn; Johanna (2005) ”Adult stereotypes of young people’s communications.” In: Williams; A. – Thurlow; C. (toim.): Communication in Adolescence. Perspectives on Language and Social Interaction in the Teenage Years. Peter Lang; New York.

Citeringar i Crossref