Konferensartikel

Att bygga en gemensam vision

Bitte Sundin

Ladda ner artikel

Ingår i: Visualisering som förändringskraft! Den 5 februari 2009

Linköping Electronic Conference Proceedings 44:2, s.

Visa mer +

Publicerad: 2009-10-19

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Abstract

Inget abstract är tillgängligt

Nyckelord

Inga nyckelord är tillgängliga

Referenser

Inga referenser tillgängliga

Citeringar i Crossref