Proceedings

Visualisering som förändringskraft! Den 5 februari 2009

Linköping Electronic Conference Proceedings 44 (2009)

Visa mer +

Redaktör(er): Lennartsson; Bengt (ed.)

Publicerad: 2009-10-19

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Antal sidor:

Innehåll

1 Visualisering
Gärdenfors; Peter

2 Att bygga en gemensam vision
Sundin; Bitte

3 Visualisering som redskap för lärande
Löfström; Erica

4 Att se och ta på det som inte syns eller känns
Höst; Gunnar

5 GIS - visualisering av geografisk information
Wellving; Anders

6 Visionen att göra det omöjliga möjligt med nyskapande teknik
Österlund; Claes-Göran

7 Vad kan visualisering komma att betyda för utvecklingen av Lärande; tänkande och kommunikation?
Peter Gärdenfors; Professor kognitionsvetenskap; Lunds universitet
Jan-Owe Larsson; ordf. Regionförb. Östsam
Anders Ynnerman; Professor; LiU; visualisering
Claes-Göran Österlund; f.d. vd i Göta Kanal AB