Proceedings

Proceedings of the NoDaLiDa 2019 Workshop on Constraint Grammar - Methods, Tools and Applications, 30 September 2019, Turku, Finland

Linköping Electronic Conference Proceedings 168 (2019)

NEALT Proceedings Series 43 (2019)

Ladda ner proceeding
Visa mer +

Redaktör(er): Eckhard Bick and Trond Trosterud

Publicerad: 2019-12-03

ISBN: 978-91-7929-918-7

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Antal sidor: 49

Innehåll