LiU Publication Visibility

Gör dina publikationer mer synliga! Som forskare kan du göra mycket för att synliggöra dina publikationer och därmed öka dina chanser att bli läst och citerad.

Exempelvis kan du:

  • lägga upp en författarversion (postprint) på DiVA, även kallad parallellpublicering
  • sprida information om publikationer via sociala medier

Läs mer om parallellpublicering och spridning på sociala nätverk.

Ange ditt LiU-ID för att få information om hur du kan göra dina vetenskapliga artiklar i DiVA mer synliga på nätet.
Artiklarna i publikationslistan delas in i artiklar som:

kan läggas upp på sociala medier
kan länkas på sociala medier
kan parallellpubliceras
är under embargo
behöver kontrolleras


.
Artiklar som kan läggas upp på sociala medier

Följande artiklar kan du lägga upp med förlagets version (oftast en pdf) på sociala medier såsom ResearchGate och Academia.
Du har inga artiklar som lagligt kan läggas upp direkt på sociala medier.

Visa mer +

.
Artiklar som kan länkas från sociala medier

Följande artiklar är parallellpublicerade i DiVA.

För att öka artikelns synlighet kan du länka till DiVA-posten i sociala medier. Enklast är att skapa ett titelblad som kan läggas upp på sociala medier istället för den förlagsversion som av juridiska skäl inte kan läggas upp.

Du har för närvarande inga parallellpublicerade artiklar. Därför har du inte heller några artiklar som smidigt kan länkas från sociala medier.

Visa mer +

.
Artiklar som ännu ej är parallellpublicerade i DiVA

Följande artiklar finns i DiVA. Vill du parallellpublicera dem så laddar du upp författarversionen (postprint, dvs versionen efter peer-review men innan förlagets formatering) här nedan. När de parallellpubliceras skapas ett titelblad som kan länkas i sociala medier. För närvarande kan endast artiklar publicerade under de senaste fyra åren parallellpubliceras via LiU Publication Visibility. Vill du ha hjälp med äldre artiklar? Kontakta oss via ep@ep.liu.se
Du har inga artiklar i denna kategori.

Visa mer +

.
Artiklar vars fulltexter är under embargo

Följande artiklar ligger under embargo, det vill säga de artikelversioner som sänts till oss är vilande. Så fort embargotiden gått ut kommer artiklarna automatiskt att parallellpubliceras. Då kommer man också att kunna skapa titelblad för dem.
Du har för närvarande inga artiklar under embargo.

Visa mer +

.
Artiklar med oklara möjligheter till parallellpublicering

Följande artiklar är publicerade i tidskrifter där det är oklart om, och under vilka omständigheter, parallellpublicering är tillåten. Kontakta oss gärna på ep@ep.liu.se för vidare information.
Du har för närvarande inga artiklar med oklara möjligheter till parallellpublicering.

Visa mer +