Publicera avhandling

Vi e-publicerar avhandlingar vid LiU. Vilken typ av avhandling gäller det?

Monografier (hel bok utan inkluderade delarbeten) publiceras i sin helhet.

Sammanläggningsavhandlingar inkluderar ett antal delarbeten (oftast artiklar). Vi plockar bort delarbetena och publicerar bara sammanfattningen, (den s.k. kappan) i DiVA. De delarbeten som är publicerade registreras separat och korslänkas till avhandlingen. Ej ännu publicerade delarbeten (t.ex. manuskript, inskickade eller accepterade artiklar) registreras ej, utan de kan registreras och kopplas till avhandlingen i efterhand när det är publicerat i en tidskrift, bokkapitel eller som ett konferenspaper. Hör då av dig till ep@ep.liu.se med uppgifter om tidskrift, volym, nummer m.m. så registrerar vi artikeln och kopplar den till avhandlingen.

Om du börjat arbeta vid LiU och lagt fram din doktors- eller licentiatavhandling vid ett annat lärosäte så kan du skapa en post i DiVA för avhandlingen. Den kan då visas på din medarbetarsida. Vi lägger inte ut PDF:en till avhandlingen, men länkar gärna till PDF:en på det lärosäte där du lade fram den. Gör så här:

 1. Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling lägg då först in publicerade delarbeten som ingår i avhandlingen som separata poster i DiVA. Följ guiden här.
  OBS! Vi lägger inte in ännu opublicerade artiklar och pre-prints i DiVA.
 2. Logga in i DiVA
 3. Välj ”Lägg till publikation / Ladda upp filer »”.
 4. Välj typ av publikation (Licentiatavhandling eller Doktorsavhandling) och klicka ”Fortsätt”.
 5. Lägg ev. till publicerade delarbeten som ingår i avhandlingen och klicka ”Fortsätt".
 6. Fyll i alla uppgifter om avhandlingen. Fyll i DOI om den har det, annars fyll i länk till avhandlingen i fältet URL
 7. Klicka sedan ”Fortsätt” och ladda inte upp några filer.
 8. Klicka sedan ”Fortsätt” och kontrollera så allt verkar stämma
 9. Klicka på "skicka in".
 10. Vi måste godkänna publiceringen av posten. Skicka därför ett mail till ep@ep.liu.se så ser vi till att posten syns utåt.

Checklista

Under skrivandet:

 • Anmäl dig till seminariet Snart doktor - Vad biblioteket kan göra för dig!".
  Seminariet vänder sig till dig som har ungefär 2-6 månader kvar till disputation. Vi berättar om vad biblioteket och LiU E-press kan hjälpa dig med under de sista månaderna som doktorand. vad du behöver göra inför din disputation och du har möjlighet att ställa frågor. Seminariet ges några gånger per termin på både svenska och engelska.
  > Läs mer och anmäl dig
 • Ladda ner en publiceringsmall att använda i ditt ordbehandlingsprogram.
  LaTeX
  Word
 • Boka vid behov handledning för sökhjälp eller för en introduktion i ett referenshanteringsprogram.
  > Boka handledning
 • Behöver du hjälp med översättning eller språkgranskning? Kontakta din institution för att se om de har speciella avtal för desssa tjänster. Kommunikationsavdelningen erbjuder översättning till engelska, och universitet har även upphandlat vissa tjänster för detta.
  > Kommunikationsavdelningen: Översättning och språkgranskning (inloggning krävs)
  > Upphandlingsenheten (inloggning krävs)

När du har en preliminär titel och disputationsdatum:

 • Begär ISBN, serienummer i en avhandlingsserie, samt en permanent DOI-länk till avhandlingen (denna baseras på PDF:ens ISBN).
  > Länk till formulär
 • Kontakta tryckeriet
  När du planerat datum för disputation/framläggning är det dags att kontakta LiU Tryck så de kan planera sitt arbete.
  > Trycka avhandling vid LiU Tryck (inloggning krävs)
 • Begär tillstånd från förlagen att återanvända (inkludera) dina artiklar i avhandlingen. Märk att i den digitala avhandlingen exkluderas alla artiklar av upphovsrättsskäl. För artiklar i manuskriptform är det inte är några problem att publicera dem i din tryckta avhandling. För redan publicerade artiklar följ flödesschemat:
  Är artikeln publicerad med Creative Commons licens? Om ja: Du behöver inget godkännande! Skriv licensen i List of Papers eller på försättsbladet till artikelbilagan. Se exempel nedan: 'Published under CC-BY License'. Om nej: Gå in på artikelns webbsida Ser du nåt sånt här? 'Reprints and Permissions', 'Get rights and content', 'Request permissions for reuse', 'request permission', Rights and permssions', 'Reprints and permssions'. Om ja: Klicka på länken och följ instruktionerna. Om nej: Kontakta tidskriften för att be om godkännande. Fortfarande osäker? Kontakta oss på biblioteket@liu.se. © Edvin Erdtman, Linköpings Universitetsbibliotek 2021 CC-BY
  Svårt att se? Ladda ner flödesschemat i högre upplösning

Nästan klar med skrivandet:

 • Gör en plagieringskontroll
  Vi erbjuder att göra en plagieringskontroll i Similarity Check på din text. Du får en rapport inom några dagar.
  > Läs mer om plagieringskontrollen
  > Direktlänk till formuläret.
 • Skapa ett spikblad som trycks med din avhandling.
  Ladda ner spikbladsmallen för den fakultet du tillhör.
  > FilFak och UV
  > MedFak
  > TekFak
 • Fyll i ett publiceringsavtal, skriv ut, skriv på, skanna in, och e-posta till ep@ep.liu.se. Vill du ha avhandlingen e-publicerad i samband med tryckning och spikning så är det bra om du skickar in publiceringsavtalet i samband med att avhandlingen skickas till tryck. Om vi får avtalet senare publicerar vi avhandlingen så fort som möjligt.
 • Följ i övrigt de instruktioner du fått från din institution/fakultet och tryckeriet. Trycker du avhandlingen på LiU-tryck behöver du inte skicka några avhandlingsfiler till oss, utan vi får filerna direkt från dem.

Efter e-publicering

 • Vi skickar ett e-post till dig så du kan kontrollera så att allt ser rätt ut
 • Twittra, lägg ut på Facebook, ResearchGate m.m. Använd då någon av de permanenta länkarna till din avhandling. De som börjar med https://doi.org/10.3384/... eller http://urn.kb.se/resolve?...