Publicera avhandling

Vi e-publicerar avhandlingar vid LiU. Vilken typ av avhandling gäller det?

Monografier (hel bok utan inkluderade delarbeten) publiceras i sin helhet.

Sammanläggningsavhandlingar inkluderar ett antal delarbeten (oftast artiklar). Vi plockar bort delarbetena och publicerar bara sammanfattningen, (den s.k. kappan) i DiVA. De delarbeten som är publicerade registreras separat och korslänkas till avhandlingen. Ej ännu publicerade delarbeten (t.ex. manuskript, inskickade eller accepterade artiklar) registreras ej, utan de kan registreras och kopplas till avhandlingen i efterhand när det är publicerat i en tidskrift, bokkapitel eller som ett konferenspaper. Hör då av dig till ep@ep.liu.se med uppgifter om tidskrift, volym, nummer m.m. så registrerar vi artikeln och kopplar den till avhandlingen.

Om du börjat arbeta vid LiU och lagt fram din doktors- eller licentiatavhandling vid ett annat lärosäte så kan du skapa en post i DiVA för avhandlingen. Den kan då visas på din medarbetarsida. Vi lägger inte ut PDF:en till avhandlingen, men länkar gärna till PDF:en på det lärosäte där du lade fram den. Gör så här:

 1. Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling lägg då först in publicerade delarbeten som ingår i avhandlingen som separata poster i DiVA. Följ guiden här.
  OBS! Vi lägger inte in ännu opublicerade artiklar och pre-prints i DiVA.
 2. Logga in i DiVA
 3. Välj ”Lägg till publikation / Ladda upp filer »”.
 4. Välj typ av publikation (Licentiatavhandling eller Doktorsavhandling) och klicka ”Fortsätt”.
 5. Lägg ev. till publicerade delarbeten som ingår i avhandlingen och klicka ”Fortsätt".
 6. Fyll i alla uppgifter om avhandlingen. Fyll i DOI om den har det, annars fyll i länk till avhandlingen i fältet URL
 7. Klicka sedan ”Fortsätt” och ladda inte upp några filer.
 8. Klicka sedan ”Fortsätt” och kontrollera så allt verkar stämma
 9. Klicka på "skicka in".
 10. Vi måste godkänna publiceringen av posten. Skicka därför ett mail till ep@ep.liu.se så ser vi till att posten syns utåt.

Checklista

Under skrivandet, före tryckning:

 • Ladda ner en publiceringsmall att använda i ditt ordbehandlingsprogram.
  LaTeX
  Word
 • Begär ISBN och serienummer i en avhandlingsserie
  > Länk till formulär
 • Gör en plagieringskontroll (valfritt)
  Vi erbjuder att göra en plagieringskontroll i Similarity Check på din text. > Länk till formuläret. Du får en rapport inom några dagar.
 • Begär tillstånd från förlagen att återanvända (inkludera) dina artiklar i avhandlingen.
  Läs mer hur du gör (pdf på engelska)
 • Skapa ett spikblad
  antingen med hjälp av en mall från din institution/fakultet eller med vår tjänst Skapa spikblad
 • Få din permanenta länk
  Om du inte använde tjänsten "Skapa spikblad" kan du ändå få ut avhandlingens permanenta länk. Du behöver då skapa en post för avhandlingen i DiVA.
  1. Logga in i DiVA
  2. Välj ”Lägg till publikation / Ladda upp filer »”.
  3. Välj typ av publikation (Licentiatavhandling eller Doktorsavhandling) och klicka ”Fortsätt”.
  4. Lägg till publicerade delarbeten som ingår i avhandlingen och klicka ”Fortsätt". OBS! Vi lägger inte in ännu opublicerade artiklar och pre-prints i DiVA.
  5. Fyll i alla uppgifter om avhandlingen (strunta i det du inte förstår, vi rättar till det senare).
  6. Klicka sedan ”Fortsätt” tills du kommer till sammanställningen.
  7. Kopiera länken som står vid "Permanent länk". Den har detta format:
   http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-xxxxx
  8. OBS! Glöm inte att spara posten genom att klicka på "skicka in". Länken är nu kopplad till din avhandling, men kommer inte att fungera förrän vi gått igenom posten.

Före e-publicering

 • Fyll i en publiceringsöverenskommelse, skriv ut, skriv på, skanna in, och e-posta till ep@ep.liu.se. Vill du ha avhandlingen e-publicerad i samband med tryckning och spikning så är det bra om du skickar in publiceringsöverenskommelsen i samband med att avhandlingen skickas på tryck. Om vi får överenskommelsen senare publicerar vi avhandlingen så fort som möjligt.
 • Följ i övrigt de instruktioner du fått från din institution/fakultet och tryckeriet. Trycker du avhandlingen på LiU-tryck behöver du inte skicka några avhandlingsfiler till oss, utan vi får filerna direkt från dem.

Efter e-publicering

 • Vi skickar ett e-post till dig så du kan kontrollera så att allt ser rätt ut
 • Twittra, lägg ut på Facebook, ResearchGate m.m. Använd då någon av de permanenta länkarna till din avhandling. De som börjar med https://doi.org/10.3384/... eller http://urn.kb.se/resolve?...