Publicera avhandling

Vi e-publicerar avhandlingar vid LiU. Vilken typ av avhandling gäller det?

Monografier (hel bok utan inkluderade delarbeten) publiceras i sin helhet.

Sammanläggningsavhandlingar inkluderar ett antal delarbeten (oftast artiklar). Vi plockar bort delarbetena och publicerar bara sammanfattningen, (den s.k. kappan) i DiVA. De delarbeten som är publicerade registreras separat och korslänkas till avhandlingen. Ej ännu publicerade delarbeten (t.ex. manuskript, inskickade eller accepterade artiklar) registreras ej, utan de kan registreras och kopplas till avhandlingen i efterhand när det är publicerat i en tidskrift, bokkapitel eller som ett konferenspaper. Hör då av dig till ep@ep.liu.se med uppgifter om tidskrift, volym, nummer m.m. så registrerar vi artikeln och kopplar den till avhandlingen.

Om du börjat arbeta vid LiU och lagt fram din doktors- eller licentiatavhandling vid ett annat lärosäte så kan du skapa en post i DiVA för avhandlingen. Den kan då visas på din medarbetarsida. Vi lägger inte ut PDF:en till avhandlingen, men länkar gärna till PDF:en på det lärosäte där du lade fram den. Gör så här:

 1. Om du har skrivit en sammanläggningsavhandling lägg då först in publicerade delarbeten som ingår i avhandlingen som separata poster i DiVA. Följ guiden här.
  OBS! Vi lägger inte in ännu opublicerade artiklar och pre-prints i DiVA.
 2. Logga in i DiVA
 3. Välj ”Lägg till publikation / Ladda upp filer »”.
 4. Välj typ av publikation (Licentiatavhandling eller Doktorsavhandling) och klicka ”Fortsätt”.
 5. Lägg ev. till publicerade delarbeten som ingår i avhandlingen och klicka ”Fortsätt".
 6. Fyll i alla uppgifter om avhandlingen. Fyll i DOI om den har det, annars fyll i länk till avhandlingen i fältet URL
 7. Klicka sedan ”Fortsätt” och ladda inte upp några filer.
 8. Klicka sedan ”Fortsätt” och kontrollera så allt verkar stämma
 9. Klicka på "skicka in".
 10. Vi måste godkänna publiceringen av posten. Skicka därför ett mail till ep@ep.liu.se så ser vi till att posten syns utåt.

Checklista

Denna lista tar upp det som rör biblioteket och publiceringen av din avhandling. Följ även de instruktioner du fått från din institution/fakultet och tryckeriet. Trycker du avhandlingen på LiU-tryck behöver du inte skicka några avhandlingsfiler till oss, utan vi får filerna direkt från dem.

Till flera av våra tjänster och formulär krävs inloggning med LiU-ID. Saknar du inloggning, ta kontakt med ep@ep.liu.se eller biblioteket@liu.se så löser vi det manuellt åt dig.

* betyder att steget är obligatoriskt

Under skrivandet:

När du har en preliminär titel och disputationsdatum:

 • * Begär ISBN, serienummer i en avhandlingsserie, samt en permanent DOI-länk till avhandlingen (denna baseras på PDF:ens ISBN). Om du ger ut på ett annat förlag så behöver du ändå ett serienummer. Men det andra förlaget ger dig ISBN-nummer.
  > Länk till formulär (inloggning krävs)
 • * Fyll i en publiceringsöverenskommelse. Du gör det enklast digitalt, men du kan även signera på papper.
  > Signera digitalt
 • * Kontakta tryckeriet
  När du planerat datum för disputation/framläggning är det dags att kontakta tryckeriet så de kan planera sitt arbete. Om ger ut avhandlingen på ett externt förlag tar du kontakt med dem och deras tryckeri. Annars kontaktar du LiU Tryck.
  > Trycka avhandling vid LiU Tryck (inloggning krävs)
 • * Begär tillstånd från förlagen att återanvända (inkludera) dina artiklar i avhandlingen. Märk att i den digitala avhandlingen exkluderas alla artiklar av upphovsrättsskäl. För artiklar i manuskriptform är det inte är några problem att publicera dem i din tryckta avhandling. För redan publicerade artiklar följ flödesschemat:
  Är artikeln publicerad med Creative Commons licens? Om ja: Du behöver inget godkännande! Skriv licensen i List of Papers eller på försättsbladet till artikelbilagan. Se exempel nedan: 'Published under CC-BY License'. Om nej: Gå in på artikelns webbsida Ser du nåt sånt här? 'Reprints and Permissions', 'Get rights and content', 'Request permissions for reuse', 'request permission', Rights and permssions', 'Reprints and permssions'. Om ja: Klicka på länken och följ instruktionerna. Om nej: Kontakta tidskriften för att be om godkännande. Fortfarande osäker? Kontakta oss på biblioteket@liu.se. © Edvin Erdtman, Linköpings Universitetsbibliotek 2021 CC-BY
  Svårt att se? Ladda ner flödesschemat i högre upplösning

Nästan klar med skrivandet (ca. 1 vecka innan tryckeriet vill ha en färdig avhandling):

 • Boka "spikprat" om du vill ge en kort presentation av din avhandling i samband med spikning i något av universitetets bibliotek.
  > Läs mer (inloggning krävs)
  > Kontakta biblioteket@liu.se. Skriv “Spikprat” i ämnesraden och uppge vid vilket Campus du vill hålla ditt spikprat.
 • * Gör en plagieringskontroll
  Alla licentiat- och doktorsavhandlingar ska genomgå en plagieringskontroll i Similarity Check. Handläggningstiden är upp till tre arbetsdagar, men oftast får du rapporten redan samma dag.
  > Läs mer (inloggning krävs)
  > Direktlänk till formuläret (inloggning krävs).
 • * Skapa ett spikblad som trycks med din avhandling.
  Ladda ner spikbladsmallen för den fakultet du tillhör.
  > FilFak och UV
  > MedFak
  > TekFak
  > Mallar i LaTeX
 • * När avhandlingen är tryckt: Leverera avhandlingen till biblioteket
  För att kunna spika måste du leverera ett antal exemplar av avhandlingen till biblioteket.
  Nya regler fr.o.m. augusti 2024:
  En doktorsavhandling ska lämnas i 5 exemplar. En licentiatavhandling lämnas i 1 exemplar.

Efter e-publicering