Sök i folkhögskolornas nationella kurskataloger 1952-2019

[ Sök ] [ Kataloger ] [ Skolor ]

Sök

 

Beskrivning av folkhögskoledatabasen

I denna databas har vi samlat folkhögskolornas nationella kurskataloger mellan åren 1952-2019. Katalogerna innehåller beskrivningar av folkhögskolan som utbildningsform samt specifikationer över det kursutbud skolorna tillhandahållit.

Du kan till exempel använda sökmotorn för att söka efter ämnen, ord eller fraser från katalogerna. Välj då mellan att begränsa sökningen till folkhögskolornas kursbeskrivningar eller sök mer utvidgat i hela kataloger.

Under fliken Kataloger kan du själv ladda ned alla digitala kataloger som OCR-inlästa pdf-filer. Under fliken Skolor finner du en länskarta över Sverige där samtliga folkhögskolor är indelade per län. Klicka på en specifik länsförteckning för att se vilka folkhögskolor som finns representerade i katalogerna. Därefter kan du klicka på ett specifikt skolnamn för att få en lista över de kataloger där skolan finns med. Dessa länkar tar dig sedan till den plats i katalogen där folkhögskolans kursverksamhet beskrivs.

Data via API

Databasen är baserad på SOLR (v 8.5.1) och utsökningar kan göras med SOLR-querys. Data kan returneras som xml eller json. Exempel på anrop: https://www2.bibl.liu.se/api/fhdb_api/getdata.aspx?q=page_text:keramik&wt=xml&api_key=test
Exempelkod i python.

Sökbara fält i databasen:

  • id - id byggt på filnamn och sida
  • filename - pdf-filens namn (bas-adress: https://www.ep.liu.se/databaser/fhdb_pdf/ )
  • page_text - sidans textinnehåll
  • texttyp_1 - boolean: true = kursbeskrivningar
  • title_of_catalogue
  • pub_year - Utgiven år
  • publisher - utgivare av katalogen

Skicka epost till Anders Fåk, Linköpings universitetsbibliotek, angående api-nyckel för Folkhögskoledatabasen. Nyckeln 'test' ger bara fem poster.

Referens till databasen

Nylander, E. (2019). Folkhögskoledatabasen [Data set]. Linköping University Electronic Press. https://doi.org/10.3384/db.fhdb

Tekniskt ansvarig: Anders Fåk

Innehåll: Erik Nylander
Senast uppdaterad: 2019-10-31