Sök i folkhögskolornas nationella kurskataloger 1952-2019

[ Sök ] [ Kataloger ] [ Skolor ]

Skolor

Skåne Blekinge Halland Kronoberg Kalmar Gotland Västra Götaland Jönköping Östergötland Värmland Örebro Södermanland Stockholm Västmanland Uppsala Dalarna Gävleborg Jämtland Västernorrland Västerbotten Norrbotten
Bildkälla: wikimedia, pegy22

Sökhjälp

På denna sida finner du en karta över Sverige där samtliga folkhögskolor som omnämns i katalogerna är indelade per län. Klicka på en specifik länsförteckning för att se vilka folkhögskolor som finns representerade i katalogerna. Därefter kan du klicka på ett specifikt skolnamn för att få en komplett lista över de kataloger där skolans verksamhet finns beskriven. Länkarna tar dig sedan till den plats i katalogerna där folkhögskolans verksamhet beskrivs mer i detalj.

Tekniskt ansvarig: Anders Fåk

Innehåll: Erik Nylander
Senast uppdaterad: 2019-10-31