Publicera uppsats eller exjobb

På denna sida har vi samlat dokumentmallar, länkar till information och en guide för hur du lägger in exjobbet i DiVA för e-publicering.

Börja skriva

Ladda ner en av våra dokumentmallar, välj program:

Vi kan tyvärr inte ge support på LaTeX-mallarna utan har du frågor får du kontakta de som utveckat mallarna. Kontaktinfo finns i GitLab-projektet.

Under skrivandet:

Uttnyttja gärna dessa resurser:

För att e-publicera måste du göra detta:

 • Fyll i ett publiceringsavtal (pdf) för att godkänna e-publiceringen, skriv ut, skriv på och lämna till administratör vid din institution. OBS! om ni är flera författare måste alla skriva under avtalet!
 • Klicka på knappen för att se en guide över hur du själv fyller i information om exjobbet och laddar upp PDF-filen i DiVA.

Registrera & ladda upp filen i DiVA

 1. Innan du börjar registreringen: Se till att du gjort ev. korrigeringar av dokumentet utifrån de kommentarer du fått vid examinationen. Korrekturläs det en gång till och spara det som PDF-fil.
 2. Logga in i publiceringssystemet DiVA med ditt student-ID
 3. Klicka på: "Lägg till publikation / Ladda upp filer"
 4. Klicka på "Fortsätt" och fyll sedan i webbformuläret enligt instruktionerna nedan.
  OBS! Fält märkta med * är obligatoriska!
  De fält som inte tas upp i guiden ska du INTE fylla i alls!
 5. Fyll i "för- och efternamn" i fälten för dessa. Är ni flera författare, klicka på knappen "Ytterligare författare".
 6. Organisation måste alltid fyllas i för alla författare. Klicka först på knappen: "Välj organisation"
  Knapp med texten: Välj organisation
  Klicka sedan på plustecknet framför "Linköpings universitet" för att lista alla institutioner. Välj institution genom att klicka på institutionens namn.Länkarna som ligger hirearkiskt med texten: Linköping, Linköpings universitet, Region Östergötland
 7. Fyll i din e-postadress i fältet för "e-post". Uppger du din e-postadress så får du en automatisk bekräftelse när e-publiceringen blivit godkänd och uppsatsen/exjobbet finns tillgänglig.
 8. Har du samarbetat med t.ex. ett företag, privat-, kommunal- eller statlig institution? Kryssa i så fall för rutan "Externt samarbete" och fyll i namnet på samarbetsparten i fältet som visas.
 9. Ange uppsatsens/examensarbetets "titel" och ev. "undertitel". Om titeln är separerad med kolon eller bindestreck ska texten efter kolon och bindestreck stå i fältet för "undertitel". Kolon och bindestreck tas bort.
 10. Ange "språk" på uppsatsens/examensarbetet. Om titeln även finns på ett annat språk än uppsatsens/examensarbetet är skriven på anges detta under "Alternativ titel". Du behöver då även fylla i "språk" på den alternativa titeln.
 11. Ange "Uppsatsnivå" på uppsatsen/examensarbetet (kandidat, master osv.).
 12. Ange antalet "Högskolepoäng" på kursen för uppsatsen/exjobbet.
 13. Välj "Ämne/kurs" ur listan. Är du osäker, fråga studentadministratören vid din institution.
 14. Under "Övriga uppgifter" fyller du i "År" och "Antal sidor" (ange sidnumret på den sista numrerade sidan i uppsatsen/exjobbet).
 15. Under "Identifikatorer" finns ett fält som heter "ISRN" (International Standard Report Number). Vissa institutionen tilldelar ISRN till sina uppsatser. Om du har fått ett ISRN-nummer av administratören på din institution så ska det fyllas i, annars lämnar du det tomt.
 16. Ange "Nationell ämneskategori". Om fältet inte fylls i kommer uppsatsen/exjobbet inte att föras över till Uppsök och uppsatser.se. Är du osäker kan du testa tjänsten Hitta ämneskategori
 17. Fyll i "nyckelord" och "abstract". Dessa uppgifter gör att din publikation blir bättre sökbar och därmed mer synlig i träfflistor när man söker på webben.
 18. Ange även gärna "handledare", "examinator" samt uppgifter om din "presentation".
 19. Klicka på knappen "Fortsätt"
 20. Viktigt! Kontrollera att det är rätt version av ditt examensarbete innan du laddar upp det! Vår policy (pdf) är att inte byta ut, ändra eller radera examensarbeten som redan är publicerade.
 21. Klicka på "Bläddra" och leta reda på filen med ditt examensarbete. Ladda upp dokumentfilen i PDF-format och klicka "Fortsätt".
 22. Kontrollera så att allt stämmer och tryck sedan på länken "Skicka in". Ditt examenarbete/uppsats skickas för verifiering/granskning av ansvarig administratör på din institution.
 23. När Du har skickat in examensarbetet/uppsatsen, visas ett meddelande på bildskärmen som bekräftelse att Du skickat iväg uppsatsen för verifiering/godkännande. Om Ditt arbete inte är elektroniskt publicerat inom 14 dagar ska du i första hand kontakta Din institution. Om de inte kan hjälpa dig hör av dig till ep@ep.liu.se.