Bestäm vilken licens du ska ge ditt verk

Du som författare behåller alltid upphovsrätten när du publicerar vid LiU E-press, och allt ges ut med öppen tillgång (Open Access). Vi rekommenderar även att du ger ditt verk en licens för att förenkla för dina läsare vad de får göra med ditt verk. På denna sida finns en generell guide samt en kort genomgång av de licenser som du kan välja på hos LiU E-press .

Generell guide till Creative Commons licenser

Licenser att välja på hos LiU E-press

Du väljer licens genom att fylla i det i publiceringsöverenskommelsen som du lämnar till oss och genom att skriva vilken licens du valt i publikationen. Se även denna guide hur du inkluderar licensen i ditt verk: Licensväljaren.

Creative Commons Erkännande (CC BY) (Rekommenderas)

Är den mest öppna licensen. Det innebär att vem som helst kan sprida ditt verk vidare, bygga vidare på det även om hen skulle tjäna pengar på det. Men du måste alltid få erkännande att det var du som är upphovsman och man måste referera till ditt verk. Denna licens rekommenderas idag av många forskningsfinansiärer och har blivit som en standard när det gäller öppet tillgänglig forskning. Läs mer

Creative Commons Erkännande Icke Kommersiell (CC BY NC)

Detta var tidigare standardlicens för verk publicerade vid LiU E-press. Skillnaden mot CC BY är att det inte är tillåtet att sprida verket för kommersiella syften. Detta kan inskränka möjligheten att t.ex. sprida verket på sociala plattformar. Men precis som för CC BY så måste man alltid ge dig erkännande för ditt verk.Läs mer

Ingen licens

Du har också möjlighet att välja att inte tilldela någon licens till ditt verk. Vi ger då ut det fritt tillgängligt på nätet, men vi säger ingenting om vad man får eller inte får göra med verket. Du behåller upphovsrätten (om du inte avtalat över den till en annan part som tex. ett företag), och du bestämmer från fall till fall vad andra får göra med ditt verk.

Kontakta oss på ep@ep.liu.se om du undrar över något.