Bestäm vilken licens du ska ge ditt verk

Du som författare behåller alltid upphovsrätten när du publicerar vid LiU E-press, och allt ges ut med öppen tillgång (Open Access). Vi rekommenderar även att du ger ditt verk en licens för att förenkla för dina läsare vad de får göra med ditt verk. På denna sida finns en generell guide samt en kort genomgång av de licenser som du kan välja på hos LiU E-press .

Generell guide till Creative Commons licenser

Licenser att välja på hos LiU E-press

Du väljer licens genom att fylla i det i publiceringsöverenskommelsen som du lämnar till oss och genom att skriva vilken licens du valt i publikationen. Se även information från Creative Commons:
Licensväljaren (på engelska)
Markera CC-licensierat material (på engelska)

Så här kan det se ut på baksidan av titelbladet (tryckortssidan):

Creative Commons Erkännande (CC BY)


Är den mest öppna licensen. Det innebär att vem som helst kan sprida din publikation vidare, bygga vidare på det även om hen skulle tjäna pengar på det. Men du måste alltid få erkännande att det var du som är upphovsman och man måste referera till publikationen. Denna licens rekommenderas idag av många forskningsfinansiärer och har blivit som en standard när det gäller öppet tillgänglig forskning.
Rekommendation: Vi rekommenderar denna licens för de flesta publikationer
Läs mer

Creative Commons Erkännande Icke Kommersiell (CC BY-NC)


Detta var tidigare standardlicens för publikationer från LiU E-press. Skillnaden mot CC BY är att det inte är tillåtet att sprida publikationen för kommersiella syften. Detta kan inskränka möjligheten att t.ex. sprida publikationen på sociala plattformar. Men precis som för CC BY så måste man alltid ge dig erkännande för din publikation.
Rekommendation: Om du till exempel inte vill att andra ska kunna använda dina bilder för kommersiella syften utan ditt godkännande kan du välja den här licensen.
Läs mer

Ingen licens

Du har också möjlighet att välja att inte tilldela någon licens till din publikation. Vi ger då ut det fritt tillgängligt på nätet, men vi säger ingenting om vad man får eller inte får göra med publikationen. Du behåller upphovsrätten (om du inte avtalat över den till en annan part).
Rekommendation: Välj detta alternativ om du vill bestämma från fall till fall om andra får sprida din publikation och/eller använda dina bilder. Du kan även välja detta alternativ om du skrivit publikationen i samarbete med ett företag (t.ex. som industridoktorand). Det kan då föreligga viss sekretess och en del av upphovsätten kan ligga hos företaget. Det kan då ibland bli svårt att komma överens om en licens.

Kontakta oss på ep@ep.liu.se om du undrar över något.