Senaste publikationerna från E-press

2024-02-26
2024-02-13
2024-02-12
2024-01-22
2024-01-04

LiU Journal Inspiration

Illustration av tjänsten Journal Inspiration

LiU Journal Inspiration jämför ditt artikelmanus med miljontals abstracts från 15000 tidskrifter och skapar en lista med vetenskapliga tidskrifter som publicerat artiklar vars innehåll matchar ditt manus.

LiU DMP Create

Illustration tjänsten DMP Create

Skapa din datahanteringsplan i vårt webbverktyg.

LiU Journal Check Up

Illustration av tjänsten Journal Checkup

Det är viktigt att utvärdera akademiska tidskrifter innan man publicerar sig, accepterar referee-uppdrag eller redaktörsskap. LiU Journal Check Up erbjuder en snabb och enkel utvärdering av akademiska tidskrifter.

LiU Publication Visibility

Illustration av tjänsten Publication Visibility

Gör dina publikationer mer synliga! Som forskare kan du göra mycket för att synliggöra dina publikationer och därmed öka dina chanser att bli läst och citerad. Publication Visibility visar vad du får göra med dina publikationer.

LiU-publikationer i sociala medier

Data för de tre senaste månaderna. Läs mer om Altmetrics.