Senaste tidskriftsnumren

Publicera doktors- och licentiatavhandlingar Publicera uppsatser och examensarbeten Logga in i DiVA (kräver LiU-konto)

Aktuellt kring E-press

Senaste proceeding: Selected Papers from the CLARIN Annual Conference 2019

Gör plagieringskontroll: Vi har nu förenklat förfarandet att skicka in ditt utkast för plagieringskontroll. Fyll i detta formulär: Plagieringskontroll i Similarity Check

Senaste inläggen på bloggen

LiU Journal Inspiration

Illustration av tjänsten Journal Inspiration

LiU Journal Inspiration jämför ditt artikelmanus med miljontals abstracts från 15000 tidskrifter och skapar en lista med vetenskapliga tidskrifter som publicerat artiklar vars innehåll matchar ditt manus.

LiU Journal Check Up

Illustration av tjänsten Journal Checkup

Det är viktigt att utvärdera akademiska tidskrifter innan man publicerar sig, accepterar referee-uppdrag eller redaktörsskap. LiU Journal Check Up erbjuder en snabb och enkel utvärdering av akademiska tidskrifter.

LiU Publication Visibility

Illustration av tjänsten Publication Visibility

Gör dina publikationer mer synliga! Som forskare kan du göra mycket för att synliggöra dina publikationer och därmed öka dina chanser att bli läst och citerad. Publication Visibility visar vad du får göra med dina publikationer.

E-press på Twitter

LiU-publikationer i sociala medier

Data för de tre senaste månaderna. Läs mer om Altmetrics.