Välkommen!

Välkommen att följa med på en kulturell och historisk resa på Kinda kanal. En resa som illustreras med hjälp av historiska och samtida kartor över Kinda kanal samt ritningar över kanalbygget. Syftet är att bjuda på en resa både i tid och rum. Här står det även att läsa om kanalhistoria och kanalfakta.

Kartan till vänster visar Kinda kanal som binder ihop sjösystemet från Roxen i norr till Horn i söder. De punkter som är rödmarkerade är de slussar som fokus har lagts på. Dessa röda punkter hör ihop med de namn som placerats ut.

Heinemark, E. ; Eklund, N. & Castensson, R. Webbansvarig är R. Castensson, Tema Vatten, Linköpings universitet.

© LMV-kartor, Lantmäteriverket Gävle. Publiceringsmedgivande I 2008/0441.