Hitta ämneskategori till din publikation

Denna tjänst hjälper dig att hitta en detaljerad ämneskategori till din publikation enligt UKÄ:s/SCB:s ämnesindelning. Tjänsten identifierar relevanta ämneskategorier baserat på en automatiserad textanalys av abstract och/eller ISSN.

Mer information/om tjänsten

Klistra in publikationens abstract i rutan. Om publikationen är publicerad i en tidskrift, ange ISSN (antingen för den tryckta eller elektroniska utgåvan, enligt formen: XXXX-XXXX). När ett ISSN bifogas blir resultatet mer exakt och relevant.

Du kan välja om du vill bli föreslagen ämneskategori på nivå 2 (3-siffrigt) eller nivå 3 (5-siffrigt).

Språk

När du klistrar in ditt abstract kommer tjänsten att försöka identifiera språket, antingen svenska eller engelska; du kan ändra till ett annat språk än det föreslagna. Identifieringen av ämneskategorier på engelska innehåller 250 000 datapunkter och den svenska innehåller 25 000 datapunkter.

Presentation av resultat

Resultatet presenteras i två sektioner. Den första, som baseras på angivet ISSN, är resultatet av en jämförelse mellan bifogat abstract och ämneskategorierna för en specifik tidskrift. Det resultat som presenteras i sektion två baseras på en jämförelse mellan abstract och samtliga 255 ämneskategorier. Resultatet i den första sektionen är oftast det mer pålitliga, men i de fall inget ISSN matats in är resultatet i den andra det enda som presenteras.

Upp till fem föreslagna ämneskategorier presenteras för respektive sektion av resultat. Den siffra som anges är ett mått på i vilken grad ämneskategorin kan matchas mot bifogat abstract. Ju högre siffra, desto bättre matchning.

Om du väljer att inte klistra in ett abstract utan bara anger ISSN kommer resultatet att presentera samtliga ämneskategorier som kan kopplas till tidskriften i fråga.

Resultat i XML-format

Du kan få resultatet presenterat i XML-format genom att bifoga enligt följande formel:

HTTP POST "abstract", "issn", "language" (det senare anges som "en" eller "sv") och "subjectlevel" (antingen angivet som "2" eller "3").

Skicka till:
https://ep.liu.se/subject_categories/Default.aspx.
En XML-fil med förslag på ämneskategorier enligt ovan kommer att skickas till dig via e-post.

En översiktlig beskrivning av den metod enligt vilken resultaten tas fram hittar du här.

Kontakt

Om du vill lämna feedback på tjänsten är du välkommen att höra av dig till ep@ep.liu.se.Engelska
Svenska
Nivå 2 Nivå 3