Göm menyn

Skapa ”Spikblad” till doktors- eller licentiatavhandling

Med denna tjänst kan du generera en mall till ett spikblad.
OBS! Om du vill använda tjänsten Skapa spikblad måste det redan finnas en post i DiVA för avhandlingen. Gör så här för att registrera din avhandling i DiVA:

 • Logga in i DiVA
 • Välj ”Lägg till publikation / Ladda upp filer »”.
 • Välj typ av publikation (sammanläggning är om du har skrivit en kappa med bifogade artiklar) och klicka ”Fortsätt”.
 • Om det är en sammanläggningsavhandling: Lägg till publicerade delarbeten som ingår i avhandlingen och klicka ”Fortsätt". OBS! Vi lägger inte in ännu opublicerade artiklar och pre-prints i DiVA.
 • Fyll i alla uppgifter om avhandlingen (strunta i det du inte förstår, vi rättar till det senare). De fält som är viktiga för spikbladet är: Namn och LiU-ID, titel på avhandlingen, namn på avhandlingensserien och serienummret, ISBN, abstract, opponent, datum, tid och plats för framläggningen samt benämningen på examen.
 • Klicka sedan ”Fortsätt” tills du kommer till sammanställningen. Klicka ”Skicka in”.
 • Maila oss på ep@ep.liu.se när du är klar och vill använda tjänsten Skapa spikblad så kontrollerar vi posten och publicerar den.

TIPS! När du ändå mailar oss... Har du inte redan gjort det så skicka gärna med en ifylld publiceringsöverenskommelse till oss redan nu så publicerar vi din avhandling i samband med att den är redo för tryck.

När du fått svar från oss:

 • Ange ditt LiU-ID i rutan nedan, välj Licentiat eller doktorsavhandling och klicka OK för att skapa ett spikblad för din avhandling i din webbläsare. 
 • Kopiera över texten genom att trycka tangenterna (PC-dator): CTRL + A följt av CTRL + C; (Mac) CMD+A följt av CMD+C.
 • Öppna sedan din ordbehandlare och kopiera över texten genom att trycka (PC-dator; CTRL + V; (Mac) CMD+V.
 • Nu kan du göra egna formateringar i dokumentet innan du skickar det till tryckeriet.

Ange ditt LiU-ID:


Doktor Licentiat


Sidansvarig: Peter Berkesand
Senast uppdaterad:  2019-04-17