Proceedings

Svenskans beskrivning 24. Förhandlingar vid Tjugofjärde sammankomsten för svenskans beskrivning

Linköping Electronic Conference Proceedings 6 (1999)

Ladda ner proceeding
Visa mer +

Redaktör(er): Jönsson; Linda ; Adelswärd; Viveca ; Cederberg; Ann ; Pettersson; Per A. ; Kelly; Caroline

Publicerad: 2001-01-21

ISBN: 91-7373-316-4

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Antal sidor: 353

Innehåll

1 Interaktionella signaler i TV:s nyhetsredovisning
Andersson; Helen

2 Svenska barnmatsförpackningar som informations- och reklambärare
Björkvall; Anders

3 Verbanvändningen på andraspråket hos flickor och pojkar i språkbad
Buss; Martina

4 Leif och Lena - divisiv pakethumor
Byrman; Gunilla

5 Inkongruens och särskrivna sammansättningar. En beskrivning av två typer av fel och möjligheten att granska dem automatiskt
Domeij; Rickard ; Knutsson; Ola ; Öhrman; Lena

6 Svenskan i EU och EU på svenska
Edgren; Håkan

7 Valet av passivform i modern svenska
Engdahl; Elisabet

8 Retoriska drag i kundbroschyrer på olika språk
Jämtelid; Kristina

9 Rysktalande invandrare och deras språk i finlandssvensk press
Korkman; Christina

10 Hur råd och uppmaningar konstrueras och tas emot i samtal till GIC
Landqvist; Håkan

11 Fonetiska skillnader mellan finlandssvenska och rikssvenska
Kuronen; Mikko ; Leinonen; Kari

12 men hur tror du de+e att man sku få de bortjobbat. När patienten ställer frågor till läkaren
Lindholm; Camilla

13 Perfekt med explicit dåtidsbestämning
Lindström; Jan ; Wide; Camilla

14 Vad är reumatism? Beskrivningar av en sjukdom
Melander Marttala; Ulla

15 Svenska tjänstemäns åsikter om EU-texter
Melander; Björn

16 Alla dessa tecken
Melin; Lars

17 Muntlig svenska. Intervjuer med lärare och elever om talets roll i undervisning och bedömning
Palmér; Anne

18 Soffa för mjuk; icke sover bra. Några språkdrag hos en rysk Madam
Pedersen; Ulla

19 De yttextuella bindningarna mellan meningar och stycken i nyhetsnotiser skrivna av studerande
Puskala; Jaana

20 Svensk språkforskning under 1900-talet
Sigurd; Bengt

21 Skriftlig framställning i gymnasieskolan - didaktik; process och produkt
Sjödoff; Inga-Liese

22 Upp till analys! Partikeln upp i det fysiska rummet
Strzelecka; Elzbieta

23 Hög-låg. En diskussion kring två dimensionsadjektivs semantik
Ström; Anna

24 Interaktionen i ett språkbadsdaghem - lärarstrategier för andraspråksanvändning
Södergård; Margareta

25 Ser du stjärnan i det blå? Om grammatisk beskrivning och normering
Teleman; Ulf

26 Dubbelsupinums eventuella föregångare
Wiklund; Anna-Lena

27 Godkänd i det nationella provet i svenska?
Östlund-Stjärnegårdh; Eva

28 Allt du önskar kan du få? Om SAG och talspråket
Anward; Jan