Proceedings

NORLIT 2009

Linköping Electronic Conference Proceedings 42 (2009)

Ladda ner proceeding
Visa mer +

Redaktör(er): Bergman; Kerstin ; Bäckström; Per ; Claesson; Christian ; Dahlberg; Leif ; Forslid; Torbjörn ; Franzén; Carin ; Cullhed; Anna ; Helgesson; Stefan ; Henrikson; Paula ; Ingvarsson; Jonas ; Johansson; Anders ; Johansson; Christer ; Lindhé; Cecilia ; Lysell; Roland ; Möller; Håkan ; Novén; Bengt ; Orlov; Janina ; Sjöholm; Cecilia ; Sundén Jenny ; Ullén; Magnus

Publicerad: 2010-04-27

ISBN:

ISSN: 1650-3686 (tryckt), 1650-3740 (online)

Antal sidor: 484

Innehåll

1 Jan Erik Vold 1966: Avant-gardist, Pirate Editor and Offset Enthusiast
Foss; Gunnar

2 Media Avant-Garde and Renewal of Genre. On Merete Pryds Helle’s Cell Phone Novel Jeg tror; jeg elsker dig (I Think I Love You); 2008
Gemzøe; Anker

3 The Roads That Lead Far Away
Kaunonen; Leena

4 The Body Doubled. Villy Sørensen’s “Duo” and the Truth of the Body
Kramer; Nathaniel

5 The Return of the Inter-War Period Avant-Garde in Danish Poetry around the Year 2000
Larsen; Peter Stein

6 “L’art; expression de la Société; est précurseur et révélateur”
Bäckström; Per

7 Världens fyra hörn
Öhrn; Magnus

8 In Ghostlier Demarcations
Watson; David

9 Naturen som ”alls icke omyndig” vs. ”Det finns ingen natur längre.”
Flodin; Camilla

10 Lukács efter Adorno
Hartle; Johan Frederik

11 Profan illumination
Martinson; Mattias

12 Mythosbegreppet efter den aristoteliska dramateorins återtåg
Lysell; Roland

13 Om retorikk og litteratur i Jean Paulhans Les fleurs de Tarbes ou La Terreur dans les Lettres
Bartolo; Inês

14 Hur berättar man framtiden?
Castro; Andrea

15 Lokaliseringen som grepp
Ekholm; Christer

16 Minnenas materialitet i Breven som aldrig kom av Mauricio Rosencof (Det begränsade rummets dimensioner i fängelseberättelsen (Uruguay 1985-2008))
Forné; Anna

17 Crime Fiction as Popular Science
Bergman; Kerstin

18 Willy Kyrklund och kvantmekaniken
Johansson; Niclas

19 Kreativ läsning och mediereflexivitet
Elmfeldt; Johan ; Persson; Magnus

20 Her mother and his hand?
Svensson; Maria Helena

21 Den romantiska ironins cirklar
Båth; Katarina

22 Om Nietzsches aforistiska och experimentella religionskritik
Martinson; Mattias

23 Wrestling with Angels Or How to Avoid Decisionist Messianic Romances
Svenungsson; Jayne

24 Hur ska man läsa Eva Dahlgren?
Biström; Anna

25 En misslyckad motståndshandling
Hedberg; Andreas

26 Historiografisk metafiktion och faktion
Jansson; Bo G

27 Narrativ opålitlighet eller diskordans i Döden i Venedig?
Larsson; Kristian

28 Probas cento i mediehistorisk belysning
Schottenius; Sigrid

29 Poesi som poetik i lyrikutgivningen 2008
Nykvist; Karin

30 The Ontology of the Pornographic Image
Michael; Frank

31 Drawing the Line
Larsson; Mariah

32 Postcolonial literature in the global marketplace
Falk; Erik

33 Svennar och ”Russkies”
Svensson; My

34 Mångfald och splittring i Nina Bouraouis Pojkflickan
Persson; Ann-Sofie

35 Det poetiske sprog
Rasmussen; René

36 Generalistens dilemma?
Eldelin; Emma

37 Mediernas betydelse för skapandet av två ”deckardrottningars” varumärken
Kärrholm; Sara